DE GESCHIEDENIS VAN ONZE NGO

1967: Opening van de eerste school ‘la Cité des Jeunes à Lubumbashi’

In 1967 opende de salesiaan Gerrit van Asperdt een beroepsopleidingscentrum voor jongeren te in Lubumbashi, de Democratische Republiek Congo. Dit was de eerste concrete stap om zijn droom te verwezenlijken: toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor alle jongeren ter wereld.

1969: Stichting van VIA Don Bosco

Terug in België begon Gerrit van Asperdt fondsen te werven voor ‘la Cité des Jeunes’ en voor andere salesiaanse schoolcentra. Zijn doel was om samen te werken met lokale partnerscholen over de hele wereld en hen financieel te ondersteunen. Zo wilde hij concreet actie ondernemen voor het onderwijs van de jongeren.

1976: VIA Don Bosco erkend als ngo voor internationale samenwerking

VIA Don Bosco is erkend door de Belgische overheid als ngo voor internationale samenwerking. Daardoor kan ze subsidies aanvragen bij het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Sindsdien heeft VIA Don Bosco alle audits met succes doorstaan en haar accreditatie behouden.

2003: Belgisch programma voor onderwijs in wereldburgerschap

In 2003 breidt VIA Don Bosco haar missie uit naar het Belgische publiek. Dit doet ze door een onderwijsprogramma in wereldburgerschap te lanceren in Belgische scholen. Het doel is om jongeren te informeren over de uitdagingen van internationale solidariteit, zodat ze verantwoordelijke, kritische en solidaire wereldburgers worden. Onderwijs is de sleutel tot een rechtvaardige en duurzame wereld.

2014: Oprichting van de eerste tewerkstellingsbureaus

In samenwerking met haar partners ter plaatse richt VIA Don Bosco haar eerste arbeidsbureaus op. Die bureaus ondersteunen de jongeren in hun zoektocht naar een stageplaats en, na hun studies, waardig werk. De tewerkstellingsbureaus zorgen er ook voor dat de cursussen en onderwijsprojecten van onze partnerscholen worden aangepast aan de realiteit en de behoeften van de lokale arbeidsmarkt. Het doel is om de kansen van jongeren op een baan te maximaliseren zodra ze de school verlaten.

2019: VIA Don Bosco viert haar 50e verjaardag

VIA Don Bosco viert haar 50ste verjaardag. In Brussel werd een grote bijeenkomst van lokale partners georganiseerd. Het was een goede gelegenheid om de lopende projecten te bespreken en feest te vieren. Koningin Mathilde vereerde VIA Don Bosco met haar bezoek en sprak haar waardering uit voor de ontwikkeling van de internationale onderwijsprogramma’s en de resultaten van de ondernomen acties van de organisatie.

2022 : Lancering van een nieuw vijfjarenprogramma

VIA Don Bosco lanceert een nieuw vijfjarenprogramma voor onderwijs en start activiteiten op in twee nieuwe partnerlanden: Honduras en Burkina Faso. Van 2022 tot 2026 wil VIA Don Bosco, samen met haar partners ter plaatse en dankzij de onschatbare steun van haar donoren, toegang geven tot kwaliteitsonderwijs aan meer dan 125.000 jongeren, waarvan 41% meisjes. De ngo zal meer dan 90 technische en beroepsscholen in 15 landen ondersteunen, waardoor 60.000 studenten kunnen afstuderen. Meer dan 900 leerkrachten zullen betrokken zijn bij de opleidings- en versterkingsprogramma’s.

2023: Oprichting van de stichting VIA Don Bosco Nederland

De VIA Don Bosco Foundation wordt in Nederland opgericht om op lange termijn nog meer jongeren over wereldwijd  te ondersteunen en het recht op kwaliteitsonderwijs voor iedereen te verdedigen.