Strategie 2022-2031

Bij VIA Don Bosco streven we naar de ontwikkeling en sociale integratie van jongeren, zowel meisjes als jongens, overal ter wereld. Onze organisatie gelooft dat dit doel bereikt kan worden door het onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom werken we samen met een netwerk van partnerscholen voor technisch en beroepsonderwijs om dit fundamentele mensenrecht te verwezenlijken. We financieren en ondersteunen hen om hun capaciteit op te bouwen en een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit te aan te bieden.

Samen met onze partnerscholen putten we inspiratie uit de salesiaanse pedagogie van Don Bosco, een 19e-eeuwse Italiaanse priester die zijn leven wijdde aan jonge mensen. Waarden als steun en actief luisteren naar anderen, vertrouwen en transparantie, uitmuntendheid, erkenning en respect voor verschillen en optimisme zijn hierbij belangrijk. Het waren die waarden die Don Bosco ertoe brachten een pedagogische aanpak te ontwikkelen gebaseerd op wat hij de “preventieve opvoeding” noemde. Hiermee brak Don Bosco met het repressieve onderwijssysteem dat in die tijd nog wijdverbreid was.

“Wat je ook doet, doe het buitengewoon goed”, zei Don Bosco altijd tegen de jongeren en volwassenen die aan zijn projecten werkten. Het is een spreuk die ons dagelijks inspireert.

Om ons doel te bereiken, hebben we de volgende strategische prioriteiten opgesteld voor 2031:

1. Bijdragen aan de wereldwijde verbetering van de kwaliteit van het en technisch en beroepsonderwijs

Om dit te bereiken zijn we in 2022 samen met externe partners gestart met de ontwikkeling van een referentie-instrument: het kompas voor kwaliteitsvol onderwijs. Het doel van dit kompas is om een analyse mogelijk te maken van de context en situatie van elke school, van hun toegankelijkheid voor de jongeren en hun families tot de integratie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Deze analyses moeten ons helpen de goede praktijken van onze partnerscholen vast te stellen, zodat we het onderwijsaanbod samen kunnen verbeteren.

Ons doel is dat alle VIA Don Bosco partnerscholen eind 2031 voldoen aan de basiscriteria van het kompas op het vlak van de kwaliteit van het onderwijs. Binnen dit tijdsbestek willen we ook bijdragen aan een aantoonbare verbetering van de onderwijskwaliteit in minstens 40% van onze partnerscholen.

2. Bevorderen van gendergelijkheid en inclusie in het onderwijs

VIA Don Bosco wil de genderbarrières helpen wegnemen die de toegang tot onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen nog steeds bemoeilijken, of de mogelijkheid voor hen om hun technische en beroepsopleiding af te ronden.

Tegen het einde van 2031 willen we de inschrijving van 80.000 meisjes en vrouwen vergemakkelijken in de beroepsopleidingscentra waarmee we samenwerken. Tegen diezelfde datum willen we dat dat 85% van de ingeschreven vrouwelijke studenten het diploma van hun keuze heeft behaald.

Om deze doelen te bereiken, willen we inclusieve, veilige en geweldloze onderwijsomgevingen creëren in al onze partnerscholen (het concept van ‘safe schools’). Als onderdeel hiervan willen we alle beroepsopleidingscentra waarmee we samenwerken in 2031 minimumnormen hebben ingevoerd voor de preventie van gendergerelateerd geweld.

3. Versterken van de financiële duurzaamheid van onze partnerscholen

Veel van onze partnerscholen krijgen geen subsidies van de overheid. Daarom moeten ze zelf voor hun financiering zorgen. VIA Don Bosco heeft als strategisch doel om 80 miljoen euro te investeren in haar partnerscholen tegen 2031, om te verzekeren dat ze kunnen blijven werken.

Tegelijkertijd zetten we ondersteuningsplannen op om onze partnerscholen te helpen hun financiële en administratieve managementinstrumenten te verbeteren. Met bepaalde pilootscholen breiden we de samenwerking uit naar het versterken van hun eigen inkomstenbronnen en financiële planning.

4. Ervoor zorgen dat studenten in het technisch en beroepsonderwijs vaardigheden verwerven in wereldburgerschap

VIA Don Bosco helpt scholen in België en in onze partnerlanden om jongeren te helpen bij de ontwikkeling van vaardigheden in wereldburgerschap.

We willen dat jongeren solidair, verantwoordelijk en een kritisch worden zodat ze, door concrete acties te ondernemen, individueel en collectief kunnen bijdragen tot een rechtvaardigere en duurzamere samenleving.

Tot slot willen we tegen eind 2031 80 miljoen euro investeren in educatieve projecten met onze partnerscholen in het veld.