Privacyverklaring van VIA Don Bosco

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe VIA Don Bosco vzw (Guldendallaan 90, 11150 Sint-Pieters-Woluwe, KBO-nummer: 0413 119 733) uw persoonsgegevens behandelt en verwerkt. 

VIA Don Bosco verbindt zich ertoe de persoonsgegevens op wettige, eerlijke en transparante manier te behandelen en hierbij de principes na te leven van doelbinding, gegevensminimalisering, juistheid, opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid. Dit alles gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR” in het Engels, Europese Verordening N°2016/679). 

VIA Don Bosco maakt deel uit van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit betekent dat alle donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht op informatie hebben en minstens één maal per jaar informatie kunnen krijgen over wat er met de verzamelde fondsen gebeurt. Deze privacyverklaring zal regelmatig worden bijgewerkt. De laatste bijwerking vond plaats op 16 juli 2018.

VIA Don Bosco streeft volgende rechtmatige belangen na:

Als de aanwezigheid van statistische- en profileringscookies u stoort, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser.