Onze kwaliteitszorg

VIA Don Bosco is een door de Belgische overheid erkende ngo. Ze voldoet aan de kwaliteitscriteria en -normen binnen een zeer strikt wettelijk kader en volgt interne principes van uitmuntendheid. Als pionier in kwaliteitsbeheer probeert VIA Don Bosco voortdurend  haar werk en diensten te verbeteren.

Intern heeft VIA Don Bosco zowel kwaliteitscriteria ontwikkeld om haar acties zo goed mogelijk op te volgen, alsook haar team opgeleid binnen kwaliteitsnormen en -kaders. Het doel is om te controleren of de resultaten behaald worden, om de transparantie van de ondernomen acties te garanderen, om steeds bij te leren en innovatie te bevorderen.

Naast deze interne monitoringprocessen voert VIA Don Bosco regelmatig externe evaluaties uit om de impact van haar acties te bevestigen. Dankzij deze evaluaties en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien, kan VIA Don Bosco haar activiteiten bijsturen om de resultaten en doelstellingen op een efficiënte manier te behalen. Ontdek hier de evaluaties van onze onderwijsprogramma’s en de antwoorden van het bestuur daarop voor meer informatie.

VIA Don Bosco steunt op een uitstekende interne organisatie om haar strategische doelstellingen te bereiken en haar acties op het terrein uit te voeren. Voor dit streven naar uitmuntendheid heeft de organisatie al verschillende kwaliteitslabels ontvangen. In 2011 kreeg VIA Don Bosco als eerste Belgische ngo het label “Committed to Excellence” van de European Foundation for Quality Management (EFQM). VIA Don Bosco doet er alles aan om zich op dit vlak te blijven verbeteren en kreeg in 2021 het EFQM-label “Recognised for Excellence 3 STAR”.

Klik hier voor meer informatie over onze kwaliteitszorg of contacteer onze kwaliteitsexpert Aurélie Vanossel