Waarom de pedagogie van Don Bosco?

Om het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor alle jonge mensen ter wereld waar te maken, haalt VIA Don Bosco en haar partnerorganisaties inspiratie uit de pedagogie van Don Bosco.

Deze 19e-eeuwse Italiaanse priester en opvoeder wijdde zijn leven aan de jongeren. Hij zette een innovatief preventief onderwijssysteem op, gebaseerd op waarden als vertrouwen, nabijheid, uitmuntendheid, respect voor verschillen en optimisme. Don Bosco besefte ook hoe belangrijk het is dat jongeren genieten van een allesomvattende en holistische opvoeding, die zowel academisch leren als de ontwikkeling van waarden en ‘life skills’ omvat.

In 1859 stichtte Giovanni Bosco de Sociëteit van de heilige Franciscus van Sales, beter bekend als de salesiaanse congregatie. Deze congregatie wilde kwaliteitsvol onderwijs bieden aan jonge mensen en had als doel om scholen, voornamelijk beroepsscholen, sociale centra en parochies te leiden. Vandaag wordt de pedagogie van Don Bosco internationaal erkend. Het is een garantie voor ernst, kwaliteit en uitmuntendheid. Salesiaanse scholen zijn over de hele wereld aanwezig en bieden toegang tot kwaliteitsvol onderwijs aan meer dan een miljoen leerlingen. Deze scholen staan open voor alle jongeren, ongeacht hun religieuze overtuiging.

Als Belgische en salesiaanse ngo, gelooft VIA Don Bosco in de waarden van Don Bosco. Dat wil zeggen dat de organisatie gelooft in de kracht van menselijke ontwikkeling op basis van een holistische benadering van opleidingen en onderwijs. De studenten ontwikkelen zich aan de hand van projecten die hen uitdagen om te groeien en te reflecteren tot verantwoordelijke, kritische professionals en wereldburgers.