Onze manier van werken in een internationaal netwerk

VIA Don Bosco werkt samen met een internationaal netwerk van partners om haar onderwijsprojecten aan te passen aan de lokale realiteit en haar impact op jongeren te vergroten.

De beroepsopleidingscentra ter plaatse vormen de kern van ons werk. Zij bieden de jongeren kwaliteitsvolle opleidingen aan. Ze worden ondersteund door onze tewerkstellingsbureaus die de leerlingen begeleiden op de arbeidsmarkt of bij het starten van een eigen zaak. Een of meer plannings- en ontwikkelingsbureaus coördineren onze onderwijsprogramma’s ter plaatse. Deze bureaus vormen een brug tussen onze partnerscholen en spelen een actieve rol in het opbouwen van hun capaciteit.

Ons team werkt ook samen met andere lokale ngo’s. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Democratische Republiek Congo en Haïti. Hier werken we samen met ACTEC om de ondernemersvaardigheden van onze partners en de jongeren van onze partnerscholen te versterken. In Benin, Bolivia en Tanzania zorgt ons partnerschap met Plan International en Light for the World ervoor dat meisjes toegang krijgen tot een kwaliteitsvolle beroepsopleiding. In Bolivia werken we samen met Solidagro om leerkrachten op te leiden, de communicatie te bevorderen en ecologische groepen op te stellen tussen studenten. VIA Don Bosco werkt ook actief samen met organisaties voor bepaalde opleidingen. Met Miel Maya Honing in Kameroen en Haïti, bijvoorbeeld, om jongeren te trainen in bijenteelt. Met SOS FAIM in Mali om leerkrachten op te leiden in agro-ecologie. En met Entraides et Fraternité in Madagascar om een trainingsmodule te introduceren over agro-ecologie in onze partnerscholen met een opleiding in landbouw en veeteelt.

VIA Don Bosco is ook lid van verschillende Belgische en internationale netwerken. Met die netwerken kunnen we zowel de problemen en thema’s van het onderwijs en duurzame ontwikkeling bespreken, alsook onze projecten versterken. Enkele voorbeelden: