België & Madagaskar

|

Youth 4 Change: kritisch denken en zelfvertrouwen

|

Youth 4 Change is een van de projecten van VIA Don Bosco voor wereldburgerschap. Tijdens dit traject wisselen Belgische leerlingen twee jaar lang uit over duurzame ontwikkeling met een school in het buitenland. Het is een unieke kans om soft skills zoals empathie en kritisch denken te ontwikkelen. Dit jaar wordt de Belgische school Atheneum Royal De Jambes voor het eerst gekoppeld aan een school in Madagaskar.

“In ons Belgische schoolsysteem wordt vaak vooral aandacht gegeven aan hard skills, vaardigheden die meet- of tastbaar zijn zoals rekenen en taal”, legt expert in wereldburgerschap Christopher El Khazen uit. Hij begeleidt Youth 4 Change voor de Franstalige scholen in België. “Om de andere soorten van intelligentie te ontdekken, die meer te maken hebben met de interpersoonlijke vaardigheden, is er minder ruimte. Nochtans zijn die niet alleen nuttig in het professionele leven, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Samen met de leerkrachten aan deze vaardigheden werken, helpt de jongeren daarom ook hun zelfvertrouwen op te bouwen.”

VIA Don Bosco probeert met haar programma in wereldburgerschap leerkrachten en scholen te ondersteunen in deze moeilijke opdracht door verschillende educatieve tools en trajecten aan te bieden. “Youth 4 Change is een van die trajecten. Het is een uitwisselingsproject met een buitenlandse school dat twee jaar lang duurt en het ontwikkelen van soft skills met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) combineert. Dat zijn de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling, aangenomen door de Verenigde Naties.”

Hij gaat verder: “Tijdens het eerste jaar van het project creëer ik aan de hand van workshops een groepsdynamiek en laat ik de verschillende soorten van intelligentie aan bod komen. We werken ook aan de talenten van de leerlingen en leren over de groeimindset, het geloof dat elk individu zijn vaardigheden kan verbeteren door te oefenen. In het partnerland waar de Belgische school aan gekoppeld is, worden dezelfde workshops gegeven door een lokale partner, zodanig dat de leerlingen hierover kunnen uitwisselen.”

Zelfvertrouwen om een wereldburger te worden

Hoewel jongeren enorm gemotiveerd zijn om aan de SDG’s te werken, is het volgens de onderwijsexpert eerst nodig om aan hun zelfvertrouwen te werken en hen te laten beseffen dat het leerproces belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat. “Aan het einde van de dag is het een win-winsituatie: de jongeren voelen zich goed in hun vel én worden solidaire wereldburgers die een betere toekomst opbouwen voor zichzelf én anderen. En laat dat nu net het doel van wereldburgerschapseducatie zijn.”

Dit jaar werkt hij samen met twee Belgische groepen van 25 leerlingen van de richtingen bio-esthetica en veertien leerlingen in een sportrichting van de Franstalige school Atheneum Royal De Jambes. Ook drie leerkrachten zijn in het project betrokken. “Ik heb met de jongeren twaalf workshops doorlopen. Nadien hebben ze zelf een mini SDG-project uitgewerkt. Daarvoor trokken ze naar een woonzorgcentrum in Namur en gaven ze de senioren een manicure en handmassage, passende bij de SDG ‘gezondheid en welzijn’. De leerlingen luisterden naar de verhalen van de senioren en leerden meer over hoe zij beschouwd worden in de maatschappij.
Het was een moment van welzijn en gesprekken tussen generaties, waarbij de humor van de bewoners meer dan één persoon aan het lachen maakte.”

Deze school wordt dit jaar voor het eerst gekoppeld aan een van de partnerscholen in Madagaskar, in de centraal gelegen stad Ivato.

Interculturele ontmoeting in Madagaskar

“Volgend jaar zal een ambassadeurgroep van de Franstalige leerlingen, ongeveer vijftien ‘ambassadeur-leerlingen’ tijdens de vakantie naar Madagaskar trekken voor een interculturele ontmoeting,” gaat Christopher El Khazen verder. “Zo kunnen ze uitwisselen over hun cultuur en visie op de maatschappij. Om hen voor te bereiden, praat ik met hen over waarden en normen, interculturaliteit en de verschillende soorten van ongelijkheid.”

Om die reis te betalen, moeten de jongeren zélf enkele fondsenwervende acties organiseren. “Het is opnieuw een kans om hun soft skills te versterken en hun zelfvertrouwen op te bouwen.”

Langs de Nederlandstalige kant begeleidt VIA Don Bosco’s projectmedewerker Daniëlle Wopereis drie klassen van het vierde en vijfde middelbaar van de school Atheneum Lier-Louis Zimmer. Ze zijn gekoppeld aan een van VIA Don Bosco’s partnerscholen in Dar es Salaam, een stad in het oosten van Tanzania (Oost-Afrika).