België

|

VIA Don Bosco’s programma’s onder de loep: externe evaluatie van start

|

2024 markeert de helft van VIA Don Bosco’s vijfjarenprogramma 2022-2026. Tijd dus om het proces te evalueren! Dit jaar zullen Humanya, een organisatie gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling, en COTA, gespecialiseerd in projectmethodologie, het vermogen van VIA Don Bosco om haar doelstellingen te bereiken evalueren. Zo een externe en onafhankelijke evaluatie is essentieel om de onderwijsprogramma’s te verbeteren.

Is de coaching van VIA Don Bosco optimaal? Kan de overdracht van expertise verbeterd worden? Hoe kan de verbetering van de vaardigheden van de lokale partners gemeten worden? Dit zijn enkele van de vragen die onderzocht zullen worden tijdens de externe evaluatie die loopt tot februari 2025.

“Het doel van deze oefeningen is niet om na te gaan wat we goed doen”, legt VIA Don Bosco’s kwaliteitsexperte Aurélie Vanossel uit. “We willen net onderzoeken wat we beter kunnen. De externe experts zullen zich eerst twee maanden lang onderdompelen in onze gegevens van 2022 en 2023 en vervolgens een concept opstellen waarin de werkgebieden en doelstellingen van deze evaluatie worden gedefinieerd.”

Humanya en COTA werden geselecteerd om deze evaluatie uit te voeren en na te gaan of VIA Don Bosco het vermogen heeft om de afgesproken programmadoelstellingen te bereiken. “Hun externe visie zal ons helpen om onze werkpunten op het gebied van duurzaamheid te identificeren en bij te sturen. Dit zal ons vooral helpen om onze plannings- en ontwikkelingsbureaus te versterken, die als taak hebben om onze programma’s in de partnerlanden te ontwikkelen en te verwezenlijken.”

De waarde van een extern perspectief

Om deze evaluatie uit te voeren zijn er vier terreinreizen gepland voor de herfst in vier verschillende landen. “Enerzijds hebben we gekozen voor Burkina Faso omdat dit een gloednieuw partnerschap is. Anderzijds hebben we ook de partners van de Democratische Republiek Congo betrokken omdat we met hen net al erg lang samenwerken. Daarnaast vonden we het ook verstandig om Kameroen op te nemen, omdat we hier samenwerken met CEFFA’s. Dit zijn scholen die constant afwisselen tussen stages en theorielessen en de gemeenschap betrekken bij het school leven van de studenten. Tot slot hebben we gekozen voor Bolivia, omdat dit land zich in een ‘exit-fase’ bevindt, want we zullen de samenwerking met hen in 2026 stoppen. Duurzaamheid staat daar dus voorop.”

Eind januari 2025 zal de evaluatiecommissie haar conclusieverslag indienen met aanbevelingen voor verbetering. Vervolgens zal VIA Don Bosco een managementreactie opstellen met de acties die het zal ondernemen op basis van die aanbevelingen. Dit alles zal op de website van VIA Don Bosco gepubliceerd worden. “We houden van kritische feedback, want op die manier kunnen we groeien”, besluit Aurélie Vanossel.