Bolivia

|

De toekomst van de tewerkstellingsbureaus voorbereiden

|

Waardig werk vinden in Bolivia: het is geen gemakkelijke taak. Voor de coronapandemie was ongeveer 60% van het werk in het land informeel. Na de pandemie steeg dat cijfer tot wel 80% in 2023. Deze situatie is vooral nefast voor de jongeren, waarbij de werkloosheidsgraad haast een recordniveau bereikt.

Armoede, onzekerheid en een gebrek aan vooruitzichten leiden onvermijdelijk tot onrustwekkende situaties. In Bolivia, net als in andere landen in de regio, worden veel jongens en meisjes al op jonge leeftijd ouders, nog voordat ze een vaste baan hebben. Anderen moeten hun familie financieel ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat geld een dringende noodzaak is en werken in de gevaarlijke cocaïne- of mijnindustrie een verleidelijke optie wordt. De lokale partners van VIA Don Bosco zetten zich iedere dag in om de jongeren te tonen dat er ook andere mogelijkheden bestaan.

De tewerkstellingsbureaus, een pijler van de VIA Don Bosco-strategie

De tewerkstellingsbureaus van VIA Don Bosco ontstonden tijdens het programma 2011-2013 om “jongeren na hun opleiding de handvatten en mogelijkheden te geven om zelfstandig te functioneren in de maatschappij”, legt Sheila Rosalynn Motiño uit, projectbegeleider in Bolivia. “Hen na hun studies aan het werk krijgen is onze prioriteit.”

De tewerkstellingsbureaus helpen jongeren bij het vinden van waardig werk als ze afgestudeerd zijn. Ze maken hen ook bewust van hun rechten en plichten als werknemer en begeleiden hen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Aan dat laatste wordt in Bolivia bijzondere aandacht besteed, omdat er slechts weinig werkgelegenheid is. “We steunen de ondernemingsprojecten van de jongeren. Zo kunnen ze advies krijgen om hun ideeën om te zetten in winstgevende, duurzame ondernemingen.”

Een brug tussen de scholen en de ondernemingen

Om ervoor te zorgen dat de opleidingen van de partnerscholen beantwoorden aan de lokale behoeften, houden de tewerkstellingsbureaus de arbeidsmarkt voortdurend in de gaten. Ze kijken bijvoorbeeld welke bedrijven van plan zijn om op korte termijn mensen aan te werven of welke sectoren uitbreiden. “In Santa Cruz, een stad in het oosten van het land, merkten we dat er steeds meer vraag is naar schoonheidsspecialisten. Daarom promoten we deze opleiding en zorgen we ervoor dat de leerlingen al tijdens hun studies een kleine voorraad make-up kunnen aanleggen. Zo kunnen ze later makkelijker aan de slag.”

Ook de leerkrachten houden deze ontwikkelingen nauwlettend in het oog. “Ze gaan duurzame relaties aan met bedrijven en ondersteunen de studenten bij het vinden van stageplaatsen. Daarnaast worden ze bijgeschoold zodat ze studenten financieel advies kunnen geven over hun beroepsactiviteiten.”

Het uiteindelijke doel van VIA don Bosco is om de opleidingscentra zelfvoorzienend te maken. Bolivia is een zogenaamd ‘exit-land’. “Dat wil zeggen dat we moeten streven naar autonomie aan het einde van het programma 2022-2026”, besluit Rosalynn. “Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat het werk van de tewerkstellingsbureaus kan blijven voortbestaan. We  geloven alleszins sterk in de kracht van onze partners en hun vermogen om het verschil te maken!”