Madagaskar & Bolivia

|

De jongeren een stem geven

|

Sensemaker

Een belangrijk aspect van de pedagogie van Don Bosco is dat jongeren een stem moeten hebben. Ze zijn de protagonisten van hun eigen leven en groeien, mede dankzij onderwijs, op tot zelfstandige, geëngageerde burgers.

Toch merkte VIA Don Bosco dat de studenten van onze partnerscholen onvoldoende aan het woord kwamen. Daarom begonnen we in 2017 samen te werken met ‘Sensemaker’.

Een evaluatiemethode gebaseerd op storytelling

Sensemaker is een Engelse evaluatiemethode gebaseerd op storytelling. Aan de hand van verhalen, anekdotes en ervaringen van jongeren, worden bepaalde situaties geïllustreerd. Nadien worden die verhalen toegelicht door de jongeren zelf, zonder inmenging van een tussenpersoon, zodat foute interpretaties worden vermeden.

We hebben deze methode samen met onze partners vijf jaar lang toegepast in Bolivia en Madagaskar, vanaf 2017 tot 2021. De honderden getuigenissen en gegevens die we verzamelen, geven ons meer inzicht in de leefwereld van de jongeren en de uitdagingen waarvoor ze staan.

Empowerment van de jongeren

De samenwerking met Sensemaker was voor ons vooral een manier om na te gaan of de jongeren zich ‘empowered’ voelen. Voor VIA Don Bosco is het namelijk niet alleen belangrijk dat de studenten opgroeien tot professionals, maar ook dat ze zelfvertrouwen en autonomie opdoen tijdens dat proces. We willen dat de jongeren voldoende in zichzelf geloven om keuzes te maken en zich in te zetten voor hun gemeenschap.

Bovendien konden de gespreksmomenten ook dienen als feedback op de projecten van VIA Don Bosco, doordat ze over meerdere jaren plaatsvonden. Hierdoor konden de projecten nog beter worden aangepast aan de noden van de studenten. Een voorbeeld hiervan is dat de jongeren in Madagaskar aangaven dat de sociale en financiële moeilijkheden van hun familie het moeilijker maakten om een opleiding te volgen en later sociaal te integreren. Samen met onze partners proberen we dit op te lossen door meer studiebeurzen en psychologische ondersteuning aan te bieden. Ook hebben we spaarsystemen opgezet voor de jongeren, zodat die alvast tijdens hun studie een startkapitaal opbouwen voor later.

Belangrijke lessen voor VIA Don Bosco 

De resultaten van het onderzoek hebben ons en onze partners ook geholpen bij het ontwikkelen van onze nieuwe programma’s in 2022. We hebben bijvoorbeeld besloten om de tewerkstellingsbureaus in Madagaskar te versterken, met een bijzonder budget van 115.000 euro voor de periode 2022-2026, omdat we merkten dat de studenten bang zijn voor de arbeidswereld en het belangrijk vinden om hierin goed begeleid te worden. 

Het is voor ons noodzakelijk om te luisteren naar de jongeren zelf, de begunstigden van onze programma’s. Alleen door rekening te houden met hun feedback, kunnen we er samen voor zorgen dat de jongeren een betere toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen.