Youth 4 Change | VIA Don Bosco

Youth 4 Change

In het kader van Youth 4 Change gaat een (klas)groep Belgische jongeren een dialoog aan met een (klas)groep jongeren uit een partnerland. Gedurende het project krijgen alle jongeren workshops omtrent de SDG's. De leeftijdsgenoten ontmoeten elkaar na twee jaar en vertellen over hun inzet voor een betere wereld. 

"We zijn de volgende generatie en we kunnen helpen om van deze wereld een betere plek te maken." Cathia - deelnemer Y4C

In ’t kort

Wat: Educatief traject omtrent de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met een school in het buitenland en een uitwisselingsreis
Doel: communicatief vermogen, empathie exploreren, open en constructieve houding, verantwoordelijkheid
Doelgroep:  Leerlingen uit het 4de en/of 5de jaar van het (beroeps- en technisch) secundair onderwijs
Duur: 2 opeenvolgende schooljaren  
 

Beschrijving

2016 markeerde het eerste actiejaar om te werken aan de realisatie van 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties. Jongeren zijn bereid en in staat om bij te dragen aan deze globale agenda. VIA Don Bosco wil deze jongeren en hun opvoeders mogelijkheden aanbieden om hun steentje bij te dragen en hun stem te laten horen, dit in samenwerking met hun peers in een ander land. 

Youth 4 Change is een tweejarig traject en biedt een unieke leerervaring aan door leeftijdsgenoten te verbinden met elkaar en samen te leren en te werken rond duurzame thema’s en uitdagingen. De jongeren van vandaag zijn de toekomst van morgen. We brengen ze in contact met informatie en tools om de uitdagingen waar we wereldwijd mee geconfronteerd worden te kunnen aanpakken. Samen werken de jongeren, uit België en India, een actieplan uit en maken dit waar op school, in hun gemeente,… wereldwijd.

Met een inleidende workshop over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) gaan we van start om later in het eerste jaar verschillende miniprojecten rond wereldburgerschap bij u op school op poten te zetten. Het project begint tegelijkertijd in een Indische school waarmee u zult uitwisselen rond deze initiatieven.

In het tweede jaar zullen thematische workshops worden gehouden met de groep 'Ambassadeurs' enerzijds en de groep 'België' anderzijds (meer informatie hierover in de brochure). In het voorjaar van 2025 gaat de Ambassadeursgroep naar India voor een interculturele ontmoeting met de partnerschool.

Na de reis zal het project binnen uw school worden verspreid door gebruik te maken van de ervaring van de twee groepen.


Goed om weten

Willen enkele leerkrachten op een intensieve manier rond wereldburgerschapseducatie werken?

Voelt een groep leerlingen zich geroepen om als ambassadeurs naar een partnerland te vertrekken?

Wil jullie school zich inzetten voor een eerlijkere en solidaire wereld?

Dan is het Youth 4 Change traject iets voor jouw school!

Geïnteresseerd om met jouw school deel te nemen? Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur ons een e-mail.

 

De periode om u kandidaat te stellen loopt van 29 maart tot 25 mei 2023. Dien uw kandidatuur uiterlijk 25 mei om 23:59 in via wbe@viadonbosco.org

Download het kandidatuurdossier hier.

Met de steun van

Kwaliteitslabel