Youth 4 Change | VIA Don Bosco

Youth 4 Change

In het kader van Youth 4 Change gaat een (klas)groep Belgische jongeren een dialoog aan met een (klas)groep jongeren uit een partnerland. Gedurende het project krijgen alle jongeren workshops omtrent de SDG's. De leeftijdsgenoten ontmoeten elkaar en samen stellen ze een actieplan op over hoe zij allen kunnen bijdragen tot het realiseren van de SDG’s. Nadien gaat elke groep aan de slag met hun acties.

"We zijn de volgende generatie en we kunnen helpen om van deze wereld een betere plek te maken." Cathia - deelnemer Y4C

In ’t kort

Wat: Educatief traject omtrent de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met een school in het buitenland
Doel: communicatief vermogen, empathie exploreren, open en constructieve houding, verantwoordelijkheid
Doelgroep:  Leerlingen 3de graad van het (beroeps- en technisch) secundair onderwijs
Duur: 2 opeenvolgende schooljaren  
 

Beschrijving

2016 markeerde het eerste actiejaar om te werken aan de realisatie van 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties. Jongeren zijn bereid en in staat om bij te dragen aan deze globale agenda. VIA Don Bosco wil deze jongeren en hun opvoeders mogelijkheden aanbieden om hun steentje bij te dragen en hun stem te laten horen, dit in samenwerking met hun peers in het zuiden.

Youth 4 Change biedt een unieke leerervaring aan door leeftijdsgenoten te verbinden met elkaar en samen te leren en te werken rond duurzame thema’s en uitdagingen. De jongeren van vandaag zijn de toekomst van morgen. We brengen ze in contact met informatie en tools om de uitdagingen waar we wereldwijd mee geconfronteerd worden te kunnen aanpakken. Samen werken de jongeren, uit België en in Tanzania, een actieplan uit en maken dit waar op school, in hun gemeente,… wereldwijd.


Link met VOETen

3.6 De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik.

3.11 De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen.

4.2 De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.

5.3 De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten.

6.2 De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart.

7.1 Beschrijven de dynamiek in leef-en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;

7.2 De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.

7.3 Illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit;


Goed om weten

Willen enkele leerkrachten op een intensieve manier rond wereldburgerschapseducatie werken?

Voelt een groep leerlingen zich geroepen om als ambassadeurs naar een partnerland te vertrekken?

Wil jullie school zich inzetten voor een eerlijkere en solidaire wereld?

Dan is het Youth 4 Change traject iets voor jouw school!

Geïnteresseerd om met jouw school deel te nemen? Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur ons een e-mail.

Download hier de informatiebrochure over Y4C

Met de steun van

Kwaliteitslabel