Gelooft u in de kracht van onderwijs? Door VIA Don Bosco in uw testament op te nemen, geeft u jonge mensen over de hele wereld een kans op toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Ontdek hoe u een legaat kunt nalaten aan VIA Don Bosco.

“Mensen liefhebben en hen toelaten zichzelf te ontwikkelen is fundamenteel voor mij. Aangezien dit ook het doel van VIA Don Bosco is, was de keuze om de organisatie in mijn testament op te nemen bijna vanzelfsprekend.”

Frans Essel

U hebt waarden en doelen die u nauw aan het hart liggen. En u wilt die op een blijvende manier kunnen steunen, met een maximale impact. U kunt dit plannen door in uw testament een schenking of legaat te creëren voor uw favoriete organisatie(s). 

Uw testament weerspiegelt wat belangrijk voor u is en wat u wilt doorgeven aan de volgende generaties. Zelfs een relatief bescheiden bedrag als legaat opnemen in uw testament kan al een groot verschil maken.

Wist u dat…

… met 3.000 euro het salaris van een leraar in Benin voor een heel jaar kan worden betaald? Met een budget van 20.000 euro zijn we van plan om tijdens het schooljaar 2023-2024 een nieuw gebouw op te richten voor onze partnerschool in Mahajanga, Madagaskar. Dit gebouw zal worden uitgerust met kleedkamers, douches en toiletten voor jonge meisjes. Met deze nieuwe sanitaire voorzieningen willen we hen een geschikte en veilige schoolomgeving bieden, zodat ze in goede omstandigheden naar school kunnen.

“Ik was geen heilige, ik was onrustig en maakte veel fouten. Maar mensen zagen het potentieel in me en hielpen me met mijn opleiding. Dus reik altijd de hand aan jonge mensen. Stop niet met geloven in de jeugd, want deze jongens en meisjes zullen op een dag mannen en vrouwen worden die dan grootse dingen doen!”

Israël, oud-leerling van een van onze partnerscholen in Lubumbashi, Democratische Republiek Congo

Het opstellen van een testament kost tijd en roept een aantal zeer persoonlijke vragen op. We zijn er om u te helpen.

“We hebben ervoor gekozen om VIA Don Bosco in ons testament op te nemen omdat we weten dat onze donaties goed gebruikt zullen worden. We hebben dit met eigen ogen gezien toen we tijdens onze reizen enkele partnerscholen van VIA Don Bosco bezochten.”

Willie & Mimi

Uw donaties zijn belangrijk voor ons en voor de jongeren van onze partnerscholen. U kan de wereld veranderen door het onderwijs te steunen. Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die ons het meest gesteld worden. Aarzel niet om ons te contacteren als u nog meer vragen hebt.

Met een testament kan u uw nalatenschap formeel vastleggen. U definieert de verdeling van uw toekomstige vermogen, wat duidelijkheid schept en bijdraagt tot familiale rust. Door een testament op te stellen, zorgt u er ook voor dat uw wensen worden gerespecteerd en kan u zelfs een aanzienlijke vermindering van de successierechten krijgen.

Dat hangt ervan af. De complexiteit van uw testament hangt af van uw persoonlijke situatie en uw wensen. VIA Don Bosco is er om u te begeleiden. Eerst en vooral kan u – gratis en vrijblijvend – onze brochure aanvragen: ze zal u inspireren en ongetwijfeld veel van uw vragen beantwoorden. U kan ook altijd contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek. We nemen graag de tijd om u te ontmoeten en alles in alle discretie te bespreken. Daarna bent u natuurlijk vrij om ons al dan niet in uw testament op te nemen.

Vraag hier gratis en vrijblijvend onze brochure aan.

Natuurlijk kan dat! Voordat u begint met het schrijven van uw testament, raden we u aan om goed na te denken over wat echt belangrijk voor u is. Misschien wil u herinnerd worden voor de waarden waar u voor staat. Een legaat aan het goede doel dat bij die waarden past, is dan de logische volgende stap.

Als u gelooft dat onderwijs de sleutel is tot sociale verandering en een rechtvaardigere wereld, dan bent u bij VIA Don Bosco aan het juiste adres. Een legaat aan onze organisatie zal het werk van onze partnerscholen langdurig ondersteunen en het leven van veel jonge mensen veranderen. U kan de wereld veranderen door te investeren in onderwijs!

Merk op dat er in Vlaanderen geen successierechten moeten worden betaald op legaten aan een vzw of vereniging. In Brussel en Wallonië moeten verenigingen 7% successierechten betalen, zodat ze nog steeds 93% van de ontvangen bedragen kunnen investeren in hun projecten. Als u in Brussel of Wallonië woont, kan u ten slotte nog genieten van de fiscale voordelen die verbonden zijn aan duo-legaten (zie verder).

De wet biedt speciale bescherming aan bepaalde erfgenamen. Kinderen en de langstlevende echtgenoot erven altijd automatisch een minimumdeel van de nalatenschap, het zogenaamde gereserveerde deel of “reserve”. Dit erfdeel is in zekere zin geblokkeerd voor deze erfgenamen. Het komt overeen met 50% van uw nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen dat u hebt. Dit betekent dat u vrij bent om over de andere helft van uw vermogen te beslissen: u kunt het nalaten zoals u dat wilt.

Uw reservataire erfgenamen (partner en kinderen) zijn dus altijd beschermd.

Er zijn twee belangrijke soorten testamenten: het authentieke testament, dat je opstelt voor een notaris, en het holografische testament, dat je volledig met de hand schrijft (een getypt document is niet toegestaan), voordat je het dateert en ondertekent.

Bij een holografisch testament loopt u het risico dat het na u dood niet wordt gevonden of aan de notaris wordt voorgelegd. Je wensen worden dan niet gerespecteerd, omdat de wet dan van toepassing is op uw nalatenschap.

We raden u aan om uw notaris te vragen een holografisch testament te registreren bij het Centraal Testamentenregister. Zo weet u zeker dat uw wensen worden gerespecteerd.

In alle gevallen kan u, door uw notaris te raadplegen, ervoor zorgen dat uw testament voldoet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Als er geen testament is, wordt de erfenis volgens de wet verdeeld. In de eerste plaats ten gunste van de echtgeno(o)t(e) en de kinderen. Als er geen overlevende echtgeno(o)t(e) of kinderen zijn, erven de ouders en broers en zussen alle bezittingen van de overledene, gevolgd door neven en nichten, en ten slotte de verdere familieleden. Als er geen familieleden zijn en er geen testament is, gaan alle bezittingen van de overledene naar de Belgische staat.

Houd er rekening mee dat de successierechten kunnen oplopen tot 70% voor bedragen van meer dan     € 175.000 die worden nagelaten aan ooms, tantes, neven of nichten. Dit percentage loopt op tot 80% als de begunstigden nog verdere familieleden zijn.

Raadpleeg voor meer informatie deze website of praat met uw notaris.

Met het duo-legaat kan u een schenking aan een liefdadigheidsinstelling combineren met een legaat aan een verre erfgenaam, zoals neven of nichten, buren of vrienden. U laat uw hele nalatenschap na aan het goede doel van uw keuze, met instructies om een deel ervan uit te keren aan een of meer andere begunstigden die u in uw testament noemt.

Deze formule is interessant omdat het goede doel verminderde successierechten betaalt over de hele erfenis. Hoewel het goede doel verantwoordelijk is voor het betalen van successierechten op de erfenis van de andere begunstigde(n), kan dit type legaat een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren, terwijl u tegelijkertijd uw vrijgevigheid kunt tonen aan een goed doel.

We raden u aan advies in te winnen bij het opstellen van een duo-legaat, in het bijzonder om er zeker van te zijn dat de toegekende bedragen de begunstigde vereniging in staat stellen om alle successierechten te betalen. Aarzel dus niet om ons of uw notaris te contacteren.

U kan VIA Don Bosco op elk moment steunen door een donatie te doen, de makkelijkste manier is via een bankoverschrijving. In principe zijn deze donaties onbelast. Ze dragen dus volledig bij aan de uitvoering van onze projecten. Als uw situatie het toelaat, kunt u zich zo verzekeren van de onmiddellijke impact van uw donatie op onze partnerscholen en de jongeren die er een vak leren.

Neem contact met ons op en laat ons weten welk soort project u wil steunen. We houden u graag op de hoogte van de achtergrond en voortgang van het project dat u financiert.

Als u op jaarbasis voor minstens € 40 schenkt, hebt u recht op een fiscaal attest. Dit attest geeft u recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag.

U kan uw testament op elk moment wijzigen door uw vorige bepalingen te herroepen. Alleen het laatste testament is geldig. Ook hier raden we u aan om dit document aan uw notaris te geven voor registratie in het Centraal Testamentenregister.

We zijn u heel dankbaar dat u VIA Don Bosco in uw testament hebt opgenomen. Dankzij u kunnen we ons werk met onze partnerscholen voortzetten, zodat steeds meer jongeren een vak kunnen leren en een betere toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen.

Laat ons weten indien u op de hoogte wil blijven van de voortgang van een of meer van onze projecten.

Door ons te laten weten dat er in uw testament een legaat bestaat ten gunste van VIA Don Bosco, geeft u ons de mogelijkheid om, indien u dat wenst, uw wensen met u te bespreken. U staat ons ook toe om u te informeren over de impact van uw schenking.

Of u nu geïnspireerd bent door wat u zojuist hebt gelezen of u zich al lang inzet voor kwaliteitsvol onderwijs overal ter wereld, een legaat in uw testament opnemen voor VIA Don Bosco is een krachtige daad die een blijvende impact heeft op de jongens en meisjes in onze partnerscholen.

Aarzel niet om onze brochure over dit onderwerp aan te vragen of ons te contacteren op het nr. +32 2 423 20 72 of via mail legaten@viadonbosco.org.