Vacatures

Coördinator Financiën & Administratie

VIA Don Bosco is op zoek naar een Coördinator Financiën & Administratie om haar team te versterken. 

Lees meeren lire plus

VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO die onderwijs & opleidings instellingen en scholen steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarme jongeren, alsook hun begeleiding naar de arbeidsmarkt en naar ondernemerschap. Via ontwikkelingseducatie slaan wij tevens een brug naar Belgische scholen. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot wereldburgers.

Als coördinator financiën en administratie rapporteer je rechtstreeks aan de directeur en maak je deel uit van het dagelijks bestuur. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van je (meerjaren)doelstellingen op basis van een duidelijke budgettering. Je stuurt daartoe een team van 3 personen aan en bent verantwoordelijk voor de efficiënte organisatie en opvolging van de activiteiten van je team. Je stemt op regelmatige basis af met andere diensten.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden

Financiën

 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en de uitvoering van het financieel beleid van de organisatie. Je stuurt het internationaal financieel management aan in overleg met de coördinator internationale samenwerking.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opzet van de boekhouding en het aansturen van het extern boekhoudkantoor (Mon3aan). Kennis van analytische boekhouding is noodzakelijk om de noodzakelijke controleprocedures en rapporteringen uit te werken.
 • Je zorgt voor de opmaak van het financieel luik van subsidiedossiers en de correcte rapportering van de financiële cijfers en rapporten voor overheden en donateurs.

 

Administratie

 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de VZW-wetgeving (inclusief de wet op de overheidsopdrachten) en de uitvoering van de nodige administratieve verrichtingen. Je hebt hiervan een grondige kennis of kan je op korte termijn inwerken.
 • Je beheert diverse administratieve dossiers van de organisatie waaronder de verzekeringsportefeuille.
 • Je coördineert het logistiek management van de organisatie, van stockbeheer tot gebouwenbeheer.

 

People management

 • Je onderhoudt een open, constructieve en efficiënte werkrelatie met het dagelijks bestuur en de collega’s van VIA Don Bosco
 • Je plant de activiteiten van de diensten financiën en administratie en volgt deze op, inclusief het coachen en evalueren van de werkzaamheden van je directe medewerkers
 • Je zorgt voor een permanente vorming van medewerkers op vlak van financiën en administratie, met in het bijzonder aandacht voor de aansluiting bij de doelstellingen van het team


Je profiel

 • In het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Minimum 5 jaar ervaring in een (gelijkaardige) leidinggevende functie in de sector ontwikkelingssamenwerking of in een financiële functie;
 • Ervaring met Exact online en Silverfin of de mogelijkheid om zich vlug in te werken is een must
 • Op vlak van leidinggevende kwaliteiten:
  • Je beschikt over uitstekend analytisch en strategisch inzicht
  • Je gaat resultaatsgericht en probleemoplossend tewerk en draagt transparantie hoog in het vaandel
  • Je bent flexibel en stressbestendig en weet om te gaan met verandering en weerstand
  • Je bent voortdurend uit op verbetering en excellence
  • Je kan een team coördineren en samenwerking stimuleren
  • Je coacht teamleden op gepaste wijze
 • Je hebt uitstekende computervaardigheden
 • Je beheerst vlot Nederlands en Frans – gesproken en geschreven tweetaligheid is een absolute vereiste. Kennis van het Engels en Spaans is een meerwaarde.
 • Je bent bereid om in het kader van je functie occasioneel naar partnerlanden te reizen
 • Je hebt affiniteit met de ngo-sector en hebt aantoonbaar interesse voor de missie, visie en waarden van VIA Don Bosco


Wij bieden

 • een boeiende en gevarieerde job in een dynamische organisatie in een internationale context:
  • De voldoening om je competenties in te zetten voor een betere maatschappij, die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden
  • De kans om naar onze partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika te reizen.
 • een voltijds  contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding
 • loon volgens de barema’s van VIA Don Bosco voor deze functie
 • 13de maand; 100% woon-werkverkeer; groepsverzekering (pensioensparen); maaltijdcheques

 

Geïnteresseerd ?

Stuur uw CV en motiveringsbrief zo vlug mogelijk, en zeker voor 6 januari 2019, naar Filip Lammens (filip.lammens@viadonbosco.org).

Interviews vinden plaats van zodra een shortlist van geschikte kandidaten kan worden samengesteld. Geïnteresseerde personen wordt sterk aangeraden om zo snel mogelijk te reageren.  Wij kunnen enkel contact opnemen met kandidaten die voor de shortlist geselecteerd worden. Indien u binnen de 4 weken na het sluiten van de vacature niet van VIA Don Bosco hebt gehoord, mag u ervan uitgaan dat de vacature werd ingevuld.

 

Sluit

Coördinator Fondsenwerving & Communicatie

Wegens naderende pensioenleeftijd is VIA Don Bosco op zoek naar een coördinator Fondsenwerving & Communicatie om haar team te komen versterken. 

Lees meeren lire plus

VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO die onderwijs & opleidings instellingen en scholen steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarme jongeren, alsook hun begeleiding naar de arbeidsmarkt en naar ondernemerschap. Via ontwikkelingseducatie slaan wij tevens een brug naar Belgische scholen. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot wereldburgers.

Als coördinator fondsenwerving & communicatie rapporteer je rechtstreeks aan de directeur en maak je deel uit van het dagelijks bestuur. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van je inhoudelijke en financiële (meerjaren)doelstellingen op basis van een duidelijke budgettering. Je stuurt daartoe een team aan van 3 personen aan en bent verantwoordelijk voor de efficiënte organisatie en opvolging van de activiteiten van je team. Je stemt op regelmatige basis af met andere diensten, onder meer met het oog op een correcte verantwoording van de middelen die je verzamelt.


Je belangrijkste verantwoordelijkheden

Fondsenwerving

 • Je werkt mee de strategische en operationele planning en het budget uit voor fondsenwerving en neemt een deel van de implementatie voor je rekening
 • Je bouwt de huidige fondsenwervingskanalen verder uit en exploreert, samen met externe agentschappen en leveranciers, nieuwe mogelijkheden in binnen- en buitenland
 • Je hebt kennis van traditionele fondsenwervingstechnieken, maar bent ook mee met nieuwe technologieën en de mogelijkheden die deze met zich meebrengen
 • Op basis van data-analyse en KPI’s monitor je de performantie van alle fondsenweringskanalen en stuur je bij waar nodig
 • Je vertegenwoordigt VIA Don Bosco bij institutionele en privédonateurs en bedrijven en bouwt een duurzame relatie op met hen in het kader van CSR/CSV

Communicatie

 • Je bent eindverantwoordelijke voor de diverse media die VIA Don Bosco beheert (eigen magazine, website, social media, nieuwsbrieven, …)
 • Je ontwerpt samen met je team een communicatiestrategie, aangepast aan de strategie en primaire doelgroepen van de organisatie
 • Je werkt op een actieve manier mee aan de productie van communicatiemateriaal, inclusief tekstredactie en opmaak van diverse dossiers (jaarverslag, persberichten, …)
 • Je bouwt een netwerk uit binnen diverse media (geschreven pers, lokale media, online marketing, …)

People management

 • Je onderhoudt een open, constructieve en efficiënte werkrelatie met het dagelijks bestuur en de collega’s van VIA Don Bosco
 • Je plant de activiteiten van de diensten communicatie en fondsenwerving en volgt deze op, inclusief het coachen en evalueren van de werkzaamheden van je directe medewerkers
 • Je zorgt voor een permanente vorming van medewerkers op vlak van fondsenwerving en communicatie, met in het bijzonder aandacht voor de aansluiting bij de doelstellingen van het team


Je profiel

 • In het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Minimum 5 jaar ervaring in een (gelijkaardige) leidinggevende functie in de sector ontwikkelingssamenwerking, communicatie of marketing;
 • Ervaring met Salesforce CRM software of de mogelijkheid om zich vlug in te werken is een must
 • Op vlak van leidinggevende kwaliteiten:
  • Je beschikt over uitstekend analytisch en strategisch inzicht
  • Je gaat resultaatsgericht en probleemoplossend tewerk en draagt transparantie hoog in het vaandel
  • Je bent flexibel en stressbestendig en weet om te gaan met verandering en weerstand
  • Je bent voortdurend uit op verbetering en excellence
  • Je kan een team coördineren en samenwerking stimuleren
  • Je coacht teamleden op gepaste wijze
 • Je hebt uitstekende computervaardigheden
 • Je beheerst vlot Nederlands en Frans – gesproken en geschreven tweetaligheid is een absolute vereiste. Ook goede kennis van het Engels is nodig. (Kennis van het Spaans is een meerwaarde)
 • Je bent bereid om in het kader van je functie occasioneel naar partnerlanden te reizen
 • Je hebt affiniteit met de ngo-sector en hebt aantoonbaar interesse voor de missie, visie en waarden van VIA Don Bosco


Wij bieden

 • een boeiende en gevarieerde job in een dynamische organisatie in een internationale context:
  • De voldoening om je competenties in te zetten voor een betere maatschappij, die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden
  • De kans om naar onze partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika te reizen.
 • een voltijds  contract van onbepaalde duur met mogelijke indiensttreding vanaf 1 januari 2019
 • loon volgens de barema’s van VIA Don Bosco voor deze functie
 • 13de maand; 100% woon-werkverkeer; groepsverzekering (pensioensparen); maaltijdcheques

 

Geïnteresseerd ?

Stuur uw CV en motiveringsbrief zo vlug mogelijk, en zeker voor 6 januari 2019, naar Filip Lammens (filip.lammens@viadonbosco.org).

Interviews vinden plaats van zodra een shortlist van geschikte kandidaten kan worden samengesteld. Geïnteresseerde personen wordt sterk aangeraden om zo snel mogelijk te reageren.  Wij kunnen enkel contact opnemen met kandidaten die voor de shortlist geselecteerd worden. Indien u binnen de 4 weken na het sluiten van de vacature niet van VIA Don Bosco hebt gehoord, mag u ervan uitgaan dat de vacature werd ingevuld.

 

Sluit

Tweetalige Stagiair “Eventmanagement”

Wij zoeken voor directe indiensttreding een voltijdse / halftijdse tweetalige stagiair “eventmanagement”. Periode januari - mei 2019.

Je werkt mee aan de uitwerking en organisatie van een 10-tal avondlezingen die wij in verschillende Don Bosco scholen van het land voorzien.
 

Lees meeren lire plus

VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO die opleidingscentra en tewerkstellingsdiensten steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarme jongeren, alsook hun begeleiding naar de wereld van het werk. Via ontwikkelingseducatie slaan wij tevens een brug naar Belgische scholen. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot wereldburgers.

In 2019 viert VIA Don Bosco zijn 50jarig bestaan. Daarbij worden een reeks evenementen georganiseerd, zowel in het voorjaar als in het najaar. De organisatie van deze activiteiten vergt heel wat coördinatie en opvolgwerk onder leiding van het diensthoofd.

Specifieke aanpak:

 • Contact leggen met de schooldirectie, aftoetsen van de mogelijkheden op vlak van logistiek en communicatie
 • Uitwerken en opvolgen van een draaiboek met duidelijke taakverdeling per school/avondlezing
 • Uitwerken en opvolgen van een communicatieplan op het niveau van de school en de regio.

En ook :

 • Totaalplan en budgettering met de diensthoofd aan wie je rapporteert
 • Proactieve aanwezigheid op de meeste avondlezingen zelf, weekdagen 17-20u:
  • Vaste data reeds = 17/01 – 07/02 – 21/03 – 28/03 – 25/04 – 09/05 – etc …

Je profiel:

 • Je bent student in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).
 • Je hebt al ervaring met de organisatie van evenementen.
 • Tweetaligheid Nederlands – Frans gewenst / Rijbewijs gewenst maar niet onmisbaar.
 • Je kan minstens 3 dagen per week werken op het kantoor van VIA Don Bosco.
 • Je bent beschikbaar vanaf januari 2019; eerder is een meevaller.

Wij bieden:

 • Een zinvolle job in een boeiende ngo-context, gericht naar ontwikkelingssamenwerking in Zuidelijke landen
 • Een interessant leertraject en ervaring in een sympathieke werkomgeving met aangename collega’s
 • Een kans om eigen competenties in te zetten voor een praktijkproject
 • Onkostenvergoeding – mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?

Stuur zo snel mogelijk je cv naar etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org en zeker voor 21 december 2018.

Werkplaats: Guldendallaan 90 te 1150 Brussel

Sluit

Met de steun van

Kwaliteitslabel