Help als bedrijf | VIA Don Bosco

Help als bedrijf

Steeds meer bedrijven tonen zich maatschappelijk en sociaal betrokken. Niet alleen hun medewerkers waarderen dat engagement, maar ook hun klanten en stakeholders. Omdat VIA Don Bosco jongeren daadwerkelijk helpt om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden, wordt ondernemerschap en tewerkstelling in zuidelijke landen insgelijks een voornaam onderdeel van onze samenwerking.

Wil uw bedrijf ons steunen? 

Uw steun kan verschillende vormen aannemen: financiële giften (met fiscale voordelen), hulp in natura, samen een lange-termijn projectidee uitwerken en uitvoeren, ter beschikkingstelling van bepaalde expertise, of sensibilisering van werknemers in eigen bedrijf. Dit kan uitmonden in een overeenkomst in het kader van een CSR (Corporate Social Responsibility) of MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Wij zorgen voor regelmatige updates van de programma’s waar de steun naartoe gaat. Foto’s en verhalen kunnen gedeeld worden met klanten en medewerkers. De projecten die u steunt kunt u ook daadwerkelijk gaan bezoeken.

Verschillende bedrijven zijn al partners van VIA Don Bosco. Neem voor meer uitleg contact op met etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org

Misschien wenst u in het Zuiden te investeren?

U kunt dan lid worden van het initiatief Ondernemers voor Ondernemers. Deze organisatie is een vereniging die het bevorderen van duurzame economische groei in landen in ontwikkeling nastreeft door ondersteuning van lokaal ondernemerschap. Zij werkt met vrijwilligers-consulenten die zich belangeloos inzetten om de relaties tussen ngo’s en bedrijven / ondernemers te bewerkstelligen en te beheren. Lees hier meer over enkele projecten van bedrijven.

Ondernemers voor ondernemers
www.ondernemersvoorondernemers.be

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

vef-aerf

VIA Don Bosco is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en kreeg het Committed to Excellence label van de European Foundation for Quality Management

 

 

Wanneer u een overschrijving doet, houdt VIA Don Bosco uw gegevens bij om u beter te informeren. Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (8/12/1992), heb u recht op toegang, wijziging of schrapping van uw gegevens. VIA Don Bosco geeft uw gegevens niet door aan derden.

 

Met de steun van

Kwaliteitslabel