Benin

|

Waardig werk voor de jongeren

|

Partnerschap met Baobab Express werpt vruchten af

In Benin, een land in West-Afrika, is de werkloosheid bij jongeren extreem hoog. Daarom hebben onze partnerscholen en tewerkstellingsbureaus een breed netwerk ontwikkeld dat als brug naar de arbeidsmarkt fungeert. Ons partnerschap met Baobab Express is daar een mooi voorbeeld van.

Hoge werkloosheid in het land 

In Benin ligt de werkloosheidsgraad, vooral bij jongeren, extreem hoog. Dit komt doordat velen onder hen analfabeet zijn, alsook de technische en niet-technische vaardigheden missen die nodig zijn om een job te vinden.

Toegang tot kwaliteitsvol onderwijs is een belangrijke stap om deze situatie te verbeteren. VIA Don Bosco werkt sinds 2006 samen met de salesiaanse partners in het land om dit doel te bereiken. 

Zo hebben we tijdens ons vorige programma meer dan 5.000 studenten toegang gegeven tot technische en beroepsopleidingen van hoge kwaliteit en hebben 1.241 studenten met succes hun diploma behaald. Tijdens ons huidige programma willen we dat cijfer optrekken tot 9.000 studenten met behulp van een nieuwe partnerschool, dat het totaal op zes partnerscholen brengt. 

Verder werken we ook samen met zes lokale tewerkstellingsbureaus om de jongeren nadien te begeleiden om zelfstandige te worden of waardig werk te vinden en een lokaal plannings- en ontwikkelingsbureau om de projecten te coördineren. 

Baobab Express: een transportbedrijf met sociale impact 

In 2015 startte VIA Don Bosco samen het tewerkstellingsbureau van onze partnerschool Collège Privé d’Enseignement Technique in Parakou de samenwerking met Baobab Express. Deze beroepsschool met meer dan 700 leerlingen is een belangrijke speler op het vlak van onderwijs in het noorden van Benin. 

Baobab Express is een transportbedrijf met een sociale impact. Het zet stipte bussen in die over de noord-zuidas van het land rijden, waardoor de toegang tot de verschillende regio’s voor heel wat mensen is verbeterd. Vroeger doorkruisten namelijk enkel de kleine bestelwagens, de taxis-brousse, het land. Deze waren slecht georganiseerd, vaak onveilig en gebruikten illegale benzine uit Nigeria. De werkomstandigheden in deze informele sector waren dus slecht en boden weinig carrièreperspectieven voor jongeren.

Baobab Express wil dit anders doen. Door haar snelle groei zoekt het bedrijf voortdurend technisch gekwalificeerd personeel om haar klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Ze wil ervoor zorgen dat haar uitgebreide busnetwerk veilig, comfortabel en stipt is en de jongeren toegang geven tot waardig werk. 

Ons partnerschap met het bedrijf 

Het partnerschap heeft al meer dan 30 jongeren de mogelijkheid gegeven om stage te lopen bij het bedrijf en 5 jongeren hebben daardoor onmiddellijk een job gevonden na hun opleiding. Deze stages geven jongeren de kans om praktische ervaring op te doen tijdens hun studies, nieuwe competenties te verwerven en te ontdekken waar hun talenten liggen. 

Ook voor het bedrijf is het partnerschap een goede zaak: de werkgever geeft de studenten feedback, op basis daarvan kan de school haar opleiding aanpassen en zo krijgt het bedrijf nadien weer beter opgeleide stagiaires en werknemers. 

Bovendien laat Baobab Express de school regelmatig toe om gebruik te maken van hun autobussen voor verschillende evenementen of uitstappen die georganiseerd worden voor de leerlingen. Zoals voor het jaarlijks forum over de tewerkstelling van jongeren, dat georganiseerd wordt door het tewerkstellingsbureau in samenwerking met de school en met verschillende partners uit de bedrijfswereld.

Getuigenis van oud-leerling Edmond over werken bij Baobab Express

Edmond (32 jaar), oud-leerling van de school, vertelt ons over zijn werk bij Baobab Express: 

“Het tewerkstellingsbureau bracht mij in contact met Baobab Express voor een betaalde stage als auto-onderhoudsmonteur. Na mijn stage van 3 maanden kreeg ik er een vast contract aangeboden. Het tewerkstellingsbureau bleef voor mij een grote steun. Ze gaven mij advies van onschatbare waarde. Dat heeft mij in staat gesteld om hogerop te geraken in het bedrijf.

Ik werk nu reeds drie jaar bij Baobab Express en het is voor mij een prachtige ervaring. Ik merk dat mijn verantwoordelijken mij sterk appreciëren, vooral door de kwaliteit van mijn werk. Dat heb ik te danken aan de kwaliteit van de opleiding die ik genoot. Toen ik startte bij Baobab Express werd ik ter plaatse nog verder opgeleid op het gebied van het opsporen van storingen en het herstellen en onderhouden van de motoren van de Baobab Express-bussen. De opleiding die ik op mijn school heb genoten, is duidelijk een grote troef geweest bij mijn aanwerving.”