Burkina Faso & El Salvador

|

VIA Don Bosco creëert nieuw evaluatie-instrument dat uitwisseling tussen partnerlanden vergemakkelijkt

|

Het ligt voor de hand: om onze programma’s te verbeteren, is evaluatie enorm belangrijk. Maar hoe zit het met die evaluatiemethodes zelf? Moeten die ook niet gescreend worden op verbetering? VIA Don Bosco legde de vraag voor aan een internationale commissie, gevormd door onderwijsexperts uit Duitsland, Spanje, de Filippijnen, Bolivia, België en Afrika. Hieruit ontstond een nieuw instrument: het onderwijskompas. Dit jaar zal het instrument getest worden in El Salvador en Burkina Faso en in 2025 zal het worden uitgebreid naar alle landen waar VIA Don Bosco actief is.

“Tot nu toe kwamen onze gegevens van onze plannings- en ontwikkelingsbureaus, die gemiddeld drie tot vier opleidingscentra beheren”, legt VIA Don Bosco’s kwaliteitsexpert Guénaëlle de Meeûs uit. “Op aanbeveling van de commissie, zullen we de nauwkeurigheid van onze gegevens vergroten door die informatie vanaf nu rechtstreeks van de scholen te verkrijgen.” Dit is een veeleisendere aanpak, maar wel een die meer gedetailleerde en bruikbare indicatoren zal opleveren dan de analyse van schoolresultaten of integratiecijfers.

“Om het onderwijskompas te creëren, hebben we gekozen voor een ‘Whole School Approach’. Dat is een analysetechniek die gaat van de context van de school tot het onderwijsproject, inclusief het management, de mate van integratie van de afgestudeerde studenten in het beroepsleven, de toegankelijkheid van de opleidingen, enzovoort.”

Hoe maakt de school reclame voor zichzelf? Hoe vaak worden de leerkrachten bijgeschoold? Beschikt de school over het nodige lesmateriaal? Biedt ze financiële steun aan de studenten in kansarme situaties? Beschikt ze over de middelen om het onderhoud van haar infrastructuur te garanderen? “De moeilijkheid was om een analytisch kader te ontwikkelen dat rekening kon houden met zeer verschillende contexten”, vervolgt Guénaëlle de Meeûs. Dit is namelijk een van de belangrijkste innovaties van het onderwijskompas: de uitwisseling tussen partners uit verschillende landen mogelijk maken. “En om dat te kunnen doen, moeten we vanuit dezelfde data kunnen vertrekken.”

Vanaf februari zal er een testfase worden uitgevoerd in twee scholen, een in Burkina Faso en een andere in El Salvador. Het doel is om de tool te verbeteren voordat hij in 2025 algemeen wordt ingevoerd. “Het is een strakke deadline, maar we komen er wel”, besluit Guénaëlle de Meeûs.