Tanzania

|

Hoe vechten We tegen de ongelijkheid in het onderwijs in Tanzania?

|

Bouwen aan gendergelijkheid

Tanzania, een land in Oost-Afrika, heeft momenteel de op tien na jongste bevolking van Afrika. 47% van de bevolking is er jonger dan 15 jaar. Door moeilijke economische en sociale factoren hebben velen van hen geen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Het armoedecijfer lag volgens de Wereldbank in 2021 op 27%.

Deze nijpende situatie kan op lange termijn alleen worden aangepakt door het versterken van het onderwijs van Tanzania; enerzijds moet worden geïnvesteerd in het aanleren van technische vaardigheden en anderzijds moet de toegang tot basisonderwijs verbeterd worden.

Toch merkte VIA Don Bosco dat veel kinderen en jongeren er geen toegang tot onderwijs hebben. Bovendien merkten we ook een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het land op dit vlak. Daarom werken we sinds 2006 samen met onze lokale partners om het recht op onderwijs in Tanzania voor iedereen te verdedigen.

Hoe bouwen we aan gendergelijkheid in Tanzania? 

Het onderwijs kan zorgen voor een rechtvaardigere en duurzamere wereld. Ook op het vlak van gender kan onderwijs een eerste stap in de goede richting vormen. 

Met onze partnerscholen die de voorbije 5 jaar deelnamen aan ons programma in Tanzania hebben we dan ook een enorme inspanning geleverd om de onderwijskansen voor meisjes te doen toenemen en te werken aan het wegnemen van de diepere oorzaken van deze problematiek. 

Dat deden we aan de hand van een geslaagde campagne, de Binti Thamani-campagne, die opgestart werd in 2017 en gefinancierd en gecoacht werd door VIA Don Bosco. De kracht van de campagne ligt in de multidisciplinaire en integrale aanpak van genderongelijkheid.

Daarbij werkten we vanuit verschillende invalshoeken:

Sensibilisering

Via outreach-campagnes zetten we in op het wegnemen van gendervooroordelen in de school, bij de ouders, in de omliggende gemeenschappen en in bedrijven.

Het samenwerken in de ateliers van de vrouwen met hun mannelijke vakgenoten zorgde ook voor sensibilisering en zorgde ervoor dat de traditionele opvattingen plaatsmaken voor meer genuanceerde overtuigingen, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. In onze partnerschool in Dodoma worden de werkplaatsen door vrouwen geleid. Een bewuste keuze van het schoolmanagement om de sociale en interpersoonlijke vaardigheden van die vrouwelijke leidinggevenden in te zetten. 

Levensvaardigheden

Vorming in levensvaardigheden verruimde de blik van jongeren en zette hen aan tot een meer verantwoordelijk gedrag ten opzichte van elkaar en een dieper respect voor zichzelf en ieders eigenheid.

Samenwerking met de overheid

Actieve samenwerking met de lokale overheden zorgde voor meer bewustzijn van de rol van de politiek in gender inclusie en daagde hen uit om meer in te zetten daarop.

Infrastructuur en werken in de scholen

Op de scholen werden grote inspanningen gedaan om de infrastructuur en werking gendervriendelijk te maken. Aangepaste toiletten en kleedruimtes, sociale begeleiding en een meer aangepast aanbod van de te volgen studierichtingen openen heel wat deuren voor een grotere instroom van meisjes.

Netwerken

Een ondersteunend netwerk werd opgebouwd voor scholen, zowel nationaal als internationaal. Het omvat momenteel sociale organisaties (zoals ngo’s), overheden, privé-initiatieven en bedrijven. De steun kan op meerdere manieren geboden worden: financiële bijdragen, materiële steun, begeleiding enz.

De volgende stappen

Opboksen tegen maatschappelijke uitsluiting is niet eenvoudig, maar waar meisjes de kans krijgen hun technische vaardigheden te tonen, zie je dat de meningen zich gaandeweg bijstellen. En dat zorgt voor resultaten, want momenteel zijn 40 % van de 1274 leerlingen in onze partnerscholen in Tanzania meisjes!

Daarom bouwen we in ons huidige vijfjarenplan, dat startte in  januari 2022, samen met onze partners verder aan dit succesverhaal en zetten we nog sterker in op sociale inclusie. Zo hebben de partners in 2022 een actieplan opgesteld om de komende jaren de salesiaanse centra nog inclusiever en toegankelijker te maken voor iedereen. Geen enkele jongere mag nog kansen verliezen of gestigmatiseerd worden door maatschappelijke uitsluitingsmechanismen.

Momenteel focussen ze zich ook op de integratie van de meisjes op de arbeidsmarkt door overeenkomsten te sluiten met verschillende bedrijven en zetten ze in op de begeleiding bij het opstarten van een eigen zaak.