Over ons | VIA Don Bosco

Wie zijn wij

Qui sommes-nous

Wie

Dit is VIA Don Bosco

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt.

Lees meeren lire plus

Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Sluit
Missie

Wat is onze focus?

VIA Don Bosco wil als Belgische en Salesiaanse ngo bijdragen tot de verwezenlijking van het recht op onderwijs voor kansarme jongeren en gemarginaliseerde gemeenschappen zowel in Noord en Zuid.

Lees meeren lire plus

Daarvoor volgen we een dubbel spoor:
In het Zuiden ondersteunen we:

 • De integrale vorming voor kansarme jongens en meisjes, via technisch en beroepsonderwijs.
 • De capaciteitsopbouw van de mensen en de institutionele versterking van de opleidingscentra die zich met de vorming van die jongeren bezig houden. Essentieel onderdeel van de capaciteit is het vermogen van onze partnerorganisaties om het bovengenoemde recht te bepleiten door advocacy en beleidsbeïnvloeding.

In het Noorden ondersteunen we: 

 • De capaciteitsversterking van educatieve instellingen, leerkrachten en jeugdorganisaties bij het realiseren van:
  • Programma’s en projecten van Mondiale Vorming voor alle jongeren, ook kansarme, in België met het oog op structurele gedragsverandering.
  • Zelfbedruipzaamheid voor deze jongeren om ze om te vormen tot Actors of Change.
 • De institutionele inbedding van Mondiale Vorming en Recht op Onderwijs binnen de Belgische educatieve en politieke instellingen maar ook bij het algemeen publiek (opinievorming).

Hoe zien wij de toekomst? 

Als Belgische en salesiaanse ngo geloven we in de sterkte van een menselijke ontwikkeling gebaseerd op een holistische benadering van vorming en onderwijs. Vorming is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Het is ons inziens één van de belangrijkste instrumenten om uit de armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving te bouwen. Dit is bovendien een belangrijke sleutel om de Sustainable Development Goals te behalen. Lees onze volledige visietekst hier.

Lees hier ons strategisch plan


Jaarverslag 2017

 

 

Jaarverslag 2016

 

 

Jaarverslag 2015

 

 

 

Sluit

Hoe is het allemaal begonnen?

VIA Don Bosco bestaat 50 jaar. Tot 2011 heette de organisatie “Dienst Missie en Ontwikkelingssamenwerking”.

Lees meeren lire plus

1967 - Cité des Jeunes op in Lubumbashi. 

Gerrit van Asperdt richt Cité des Jeunes op in Lubumbashi (Congo), een centrum met beroepsopleidingen voor kansarme jongens.

1969 - Het Coördinatiecentrum voor Sociale Werken

Gerrit van Asperdt en Rik Renckens richten het Coördinatiecentrum voor Sociale Werken op. Dit centrum verzamelt fondsen voor scholen en centra van Don Bosco in Congo, beheert giften aan missionarissen en organiseert missietentoonstellingen.

1976 - Het Coördinatiecentrum wordt erkend als ngo. 

De ontwikkelingsprojecten krijgen vanaf nu ook de steun van de Belgische overheid.

1982 - Naamsverandering

De nieuwe naam wordt DMOS-COMIDE (Dienst Missie en Ontwikkelingssamenwerking – Coopération Missionnaire au Développement). Het zwaartepunt komt te liggen op de sociale integratie van kansarme jongeren via het aanbieden van beroeps- en technische opleidingen.

2003 - Noordwerking

Op basis van de jarenlange ervaring in het Zuiden, gaan we jongeren sensibiliseren omtrent Noord-Zuidverhoudingen. We begeleiden vanaf nu scholen rond mondiale vorming.

2005 - Don Bosco Network (DBN)

We zijn één van de founding fathers van het Don Bosco Network, waarin Europese, salesiaanse ngo’s hun krachten bundelen.

2011 - Naamsverandering

DMOS-COMIDE wordt VIA Don Bosco.

2015 - Nieuwe kantoren

Al die tijd had DMOS-COMIDE, en later VIA Don Bosco, haar kantoren in de Leopold II-laan in Brussel. In 2015 verhuisde VIA Don Bosco naar nieuwe kantoren, op de 4de verdieping van de technische en beroepsschool van Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe. Midden tussen onze doelgroep dus!

Sluit

Hoe bewaken we de kwaliteit?

VIA Don Bosco is binnen de NGO-wereld één van de voorlopers van kwaliteitszorg. Met het voltallige personeel doen we jaarlijks een analyse van onze eigen werking, en vragen ons af op welke vlakken we kunnen verbeteren.

Lees meeren lire plus

Kwaliteitszorg: een doe-woord 

VIA Don Bosco was de eerste Belgische NGO die in 2011 het ‘Committed to Excellence’-label uitgereikt kreeg vanwege de Europese organisatie voor kwaliteitsmanagement (EFQM). Omdat kwaliteitszorg zo belangrijk is voor ons, kozen we expliciet om EFQM als ons management model te hanteren. De bedoeling is om de kwaliteit van ons werk en onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. In 2021 kregen we door EFQM het 'Recognised for Excellence 3 STAR' label opgespeld. Maar alles kan beter, dus we gaan gewoon voort op ons elan!

Download hier onze nota over ons kwaliteitsbeleid. 

In deze nota gaat het over: ons monitoring en evaluatie beleid, ons beleid rond interne controle, onze transparantie en publicatie van financiële gegevens, ons procesbeheer, ons resultaatsgericht beheer en ons risicobeleid.

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met onze verantwoordelijke kwaliteitszorg.

Evalueren om te leren

VIA Don Bosco is een lerende organisatie. Om de kwaliteit van onze onderwijsprogramma’s in Afrika, Latijns-Amerika en België te waarborgen, laten wij mid-term en eindevaluaties uitvoeren door externe evaluatoren. Deze evaluaties en de aanbevelingen die eruit voortvloeien, stellen ons in staat om onze werking bij te sturen waar nodig, en resultaten en doelen op een efficiënte en doeltreffende manier te behalen.

Download hier het rapport van de mid-term evaluatie van onze werking Internationale Samenwerking die in 2019 werd uitgevoerd, alsook de bijhorende management respons.

Download hier het rapport van de mid-term evaluatie van onze werking Wereldburgerschapseducatie die in 2019 werd uitgevoerd, alsook de bijhorende management respons.

Sluit

Wat gebeurt er met het geld dat u geeft?

Omdat we beroep doen op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele schenkers, vindt VIA Don Bosco het belangrijk om alle donateurs, medewerkers en vrijwilligers één keer per jaar op de hoogte te brengen van wat gebeurde met de verworven fondsen.

Lees meeren lire plus

We onderschrijven niet voor niets de Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies de belangrijkste opbrengstenbron. In 2017 zijn ze goed voor 52% van de totale opbrengsten. De giften en legaten vertegenwoordigen 46%. 

 

Ter info: de bestuurders van VIA Don Bosco voeren hun mandaat kosteloos uit. 

Bekijk hier onze cijfers van 2017. 

Bekijk hier onze cijfers van 2016. 

Sluit

Hoe bewaken we de integriteit van onze organisatie?

In 2018 ondertekende VIA Don Bosco, samen met de andere Belgische ngo’s, een integriteitscharter. Met dit charter bevestigden wij dat wij bestaande initiatieven inzake integriteit binnen onze organisatie nog verder zullen uitwerken. Vanuit een aantal basisprincipes zijn binnen VIA Don Bosco diverse elementen rond integriteit (zowel moreel als financieel) geoperationaliseerd.

Lees meeren lire plus

Ethische code / Code of conduct

Op basis van de waarden van VIA Don Bosco werden de basishoudingen uit het opvoedingsproject van de salesiaanse provincie BEN vertaald naar een aantal gedragsregels voor de organisatie. Zowel de waarden als deze basishoudingen zijn terug te vinden in dit document.

De focus van dit document ligt voornamelijk op de inhoudelijke werking. Daarnaast heeft de organisatie ook het charter rond ethisch fondsenwerving van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving ondertekend. In samenwerking met Don Bosco Vorming & Animatie zal nog een geïntegreerde ethische code worden uitgewerkt in 2021.

Rollen en verantwoordelijkheden

Binnen VIA Don Bosco zijn er verschillende personen actief betrokken bij het integriteitsbeleid. De belangrijkste zijn:

 • Ambassadeur integriteit: de directeur van VIA Don Bosco, Filip Lammens, is verantwoordelijk voor het feit dat er een ethische cultuur leeft binnen de organisatie. Hij dient er ook voor te zorgen dat de nodige informatie en procedures aanwezig en gekend zijn.
 • Raadgevers integriteit: deze personen hebben een expertise op het vlak van integriteitskwesties en adviseren de bredere organisatie over alle aspecten die hierop betrekking hebben. Deze personen zijn Blanca Guerrero (vertrouwenspersoon VIA Don Bosco) en Carlo Loots (ondervoorzitter, verantwoordelijke integriteit Vlaamse salesianen).
 • Aanspreekpunten integriteit: dit zijn de personen die concreet gecontacteerd kunnen worden in geval van klachten. Zij zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de procedures en de rapportering. Dit zijn Amélie Janssens en Fonny Grootjans. Zij kunnen gecontacteerd worden via klachten@viadonbosco.org, plaintes@viadonbosco.orgcomplaints@viadonbosco.org of quejas@viadonbosco.org

Processen en procedures

In de werking van VIA Don Bosco is de opvolging van integriteit op meerdere manier gewaarborgd. Procesmatig is dit ingewerkt in een aantal procedures, zowel op het gebied van HR (onthaalbrochure, functioneringscyclus, vormingsbeleid, …) als inzake risicobeheersing. Vanuit een continue kwaliteitszorg onderzoeken wij momenteel hoe wij in onze partnerrelatie nog beter dit aspect kunnen opnemen. Daarnaast zijn er ook duidelijke procedures rond de behandeling van klachten. Op die manier is werken aan integriteit geen apart onderdeel van onze werking, maar is het structureel verbonden met onze dagelijkse werkzaamheden.

Sluit

Filip Lammens | Directeur


filip.lammens@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+ 32 2 423 20 89

Pierre Tilkin | Afgevaardigd Bestuurder


pierre.tilkin@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 473 26 27 41

Kaat Torfs | Coördinator Internationale Samenwerking

Beschikbaar voor informatie over internationale samenwerking.


kaat.torfs@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+ 32 2 423 20 74

Stéphanie De Ryck | Senior Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over ons programma in Kameroen.


stephanie.deryck@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 75

Aurélie Vanossel | Senior Quality Officer en Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over kwaliteit en internationale samenwerking.


aurelie.vanossel@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 70

Laura Vincx | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over onze programma's in Bolivia en El Salvador.


laura.vincx@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 80

Blanca Guerrero | Programmabeheerder en HR Verantwoordelijke

Beschikbaar voor informatie over ons programma in Peru en HR.


blanca.guerrero@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 82

Colette Schaumont | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over onze programma's in Madagaskar en Tanzania.


colette.schaumont@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 210 93 91

Jos de Best | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over onze programma's in Benin en Mali.


jos.debest@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 210 93 95

Elisa Lorenzoni | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over ons programma in Democratische Republiek Congo.


elisa.lorenzoni@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 210 93 93

Filip Maenhout | Programmabeheerder

Gevestigd in Kameroen en beschikbaar voor informatie over ons programma in Kameroen.


filip.maenhout@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+237 694 49 46 85

Simon De Schutter | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over ons programma in Haïti.


simon.deschutter@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 898 11 61

Amélie Janssens | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over programma's in Ecuador en Haïti.


amelie.janssens@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 71

Bieke Vandamme | Coördinator Wereldburgerschapseducatie

Beschikbaar voor informatie over wereldburgerschapseducatie.


bieke.vandamme@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 87

Christopher El Khazen | Senior Programmabeheerder Wereldburgerschapseducatie

Beschikbaar voor informatie over wereldburgerschapseducatie.


christopher.elkhazen@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 84

Emmelie Boutens | Programmabeheerder Wereldburgerschapseducatie

Beschikbaar voor informatie over wereldburgerschapseducatie.


emmelie.boutens@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 83

Liesbeth Mattheussens | Programmabeheerder Wereldburgerschapseducatie

Beschikbaar voor informatie over wereldburgerschapseducatie.


liesbeth.mattheussens@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 210 93 97

Eric Henrotte | Coördinator Communicatie en Fondsenwerving

Beschikbaar voor informatie over communicatie en fondsenwerving, CSR/bedrijven, institutionele donoren en legaten.


eric.henrotte@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 78

Valérie Moré | Verantwoordelijke Communicatie

Beschikbaar voor informatie over communicatie en pers.


valerie.more@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 77

Alexandra Breedeveld | Medewerker Fondsenwerving

Beschikbaar voor informatie over fondsenwerving en institutionele fondsen.


alexandra.breedeveld@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 81

Isabel Persoons | Partnership Officer

Beschikbaar voor informatie over partnerschappen.


isabel.persoons@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 72

Tony Cnudde | Corporate Fundraising Officer

Beschikbaar voor informatie over fondsenwerving.


tony.cnudde@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 898 11 60

Cécile Lennerts | Fundraising Data Analyst

Beschikbaar voor informatie over giften, adreswijzigingen en fiscale attesten.


cecile.lennerts@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 73

Carine Vanommeslaeghe | Coördinator Financiën en Administratie

Beschikbaar voor informatie over financiën en administratie.


carine.vanommeslaeghe@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 79

Rachel Stichelbaut | Medewerker Financiën en Administratie

Beschikbaar voor informatie over financiën en administratie.


rachel.stichelbaut@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 210 93 90

Yasmina Farouz | Medewerker Financiën en Administratie

Beschikbaar voor informatie over financiën en administratie.


yasmina.farouz@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 86

Peter Goossens | Administratief Medewerker

Beschikbaar voor informatie over projectrekeningen.


peter.goossens@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 85

Claude Eeckhout | Administratief Medewerker

Beschikbaar voor informatie over administratie.


claude.eeckhout@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 210 93 92

Fonny Grootjans | Ondersteuning Integriteit en Verantwoordelijke Vrijwilligerswerking

Beschikbaar voor informatie over integriteit en vrijwilligerswerking.


fonny.grootjans@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 479 50 88 27

Peter Annegarn

Peter Annegarn | Voorzitter

Oud-voorzitter Conseil Interdiocésain des Laïcs.

Huidig voorzitter van Don Bosco Network en het Europees Lekenforum.

Carlo Loots | Ondervoorzitter

Bernadette Devillé | Bestuurslid

Directrice van Institut Don Bosco in Sint-Pieters-Leeuw.

Josiane Carpoens | Bestuurslid

Cor Anthonissen

Cor Anthonissen | Bestuurslid

Salesiaan van Don Bosco.

Missieprocurator.

Els Van Hoof | Bestuurslid

Federaal volksvertegenwoordiger CD&V.

Lies De Soete | Bestuurslid

Zuster van Don Bosco.

Verantwoordelijke bij Vides.

Stafmedewerker van de jeugddienst Don Bosco.

Peter Van Den Borre | Bestuurslid

Salesiaan van Don Bosco.

Provinciale econoom van Vlaanderen en Nederland.

René Jeanmart

René Jeanmart | Bestuurslid

Burgerlijk ingenieur informatica.

Beschikbaar voor informatie over legaten.

Lode Bolckmans | Bestuurslid

Met de steun van

Kwaliteitslabel