Wie zijn wij

Qui sommes-nous

Wie

Dit is VIA Don Bosco

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt.

Lees meeren lire plus

Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Sluit
Missie

Wat is onze focus?

VIA Don Bosco wil als Belgische en Salesiaanse ngo bijdragen tot de verwezenlijking van het recht op onderwijs voor kansarme jongeren en gemarginaliseerde gemeenschappen zowel in Noord en Zuid.

Lees meeren lire plus

Daarvoor volgen we een dubbel spoor:
In het Zuiden ondersteunen we:

  • De integrale vorming voor kansarme jongens en meisjes, via technisch en beroepsonderwijs.
  • De capaciteitsopbouw van de mensen en de institutionele versterking van de opleidingscentra die zich met de vorming van die jongeren bezig houden. Essentieel onderdeel van de capaciteit is het vermogen van onze partnerorganisaties om het bovengenoemde recht te bepleiten door advocacy en beleidsbeïnvloeding.

In het Noorden ondersteunen we: 

  • De capaciteitsversterking van educatieve instellingen, leerkrachten en jeugdorganisaties bij het realiseren van:
    • Programma’s en projecten van Mondiale Vorming voor alle jongeren, ook kansarme, in België met het oog op structurele gedragsverandering.
    • Zelfbedruipzaamheid voor deze jongeren om ze om te vormen tot Actors of Change.
  • De institutionele inbedding van Mondiale Vorming en Recht op Onderwijs binnen de Belgische educatieve en politieke instellingen maar ook bij het algemeen publiek (opinievorming).

Hoe zien wij de toekomst? 

Als Belgische en salesiaanse ngo geloven we in de sterkte van een menselijke ontwikkeling gebaseerd op een holistische benadering van vorming en onderwijs. Vorming is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Het is ons inziens één van de belangrijkste instrumenten om uit de armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving te bouwen. Dit is bovendien een belangrijke sleutel om de Sustainable Development Goals te behalen. Lees onze volledige visietekst hier.

Lees hier ons strategisch plan


Jaarverslag 2017

 

 

Jaarverslag 2016

 

 

Jaarverslag 2015

 

 

 

Sluit

Hoe is het allemaal begonnen?

VIA Don Bosco bestaat 50 jaar. Tot 2011 heette de organisatie “Dienst Missie en Ontwikkelingssamenwerking”.

Lees meeren lire plus

1967 - Cité des Jeunes op in Lubumbashi. 

Gerrit van Asperdt richt Cité des Jeunes op in Lubumbashi (Congo), een centrum met beroepsopleidingen voor kansarme jongens.

1969 - Het Coördinatiecentrum voor Sociale Werken

Gerrit van Asperdt en Rik Renckens richten het Coördinatiecentrum voor Sociale Werken op. Dit centrum verzamelt fondsen voor scholen en centra van Don Bosco in Congo, beheert giften aan missionarissen en organiseert missietentoonstellingen.

1976 - Het Coördinatiecentrum wordt erkend als ngo. 

De ontwikkelingsprojecten krijgen vanaf nu ook de steun van de Belgische overheid.

1982 - Naamsverandering

De nieuwe naam wordt DMOS-COMIDE (Dienst Missie en Ontwikkelingssamenwerking – Coopération Missionnaire au Développement). Het zwaartepunt komt te liggen op de sociale integratie van kansarme jongeren via het aanbieden van beroeps- en technische opleidingen.

2003 - Noordwerking

Op basis van de jarenlange ervaring in het Zuiden, gaan we jongeren sensibiliseren omtrent Noord-Zuidverhoudingen. We begeleiden vanaf nu scholen rond mondiale vorming.

2005 - Don Bosco Network (DBN)

We zijn één van de founding fathers van het Don Bosco Network, waarin Europese, salesiaanse ngo’s hun krachten bundelen.

2011 - Naamsverandering

DMOS-COMIDE wordt VIA Don Bosco.

2015 - Nieuwe kantoren

Al die tijd had DMOS-COMIDE, en later VIA Don Bosco, haar kantoren in de Leopold II-laan in Brussel. In 2015 verhuisde VIA Don Bosco naar nieuwe kantoren, op de 4de verdieping van de technische en beroepsschool van Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe. Midden tussen onze doelgroep dus!

Sluit

Hoe bewaken we de kwaliteit?

VIA Don Bosco is binnen de NGO-wereld één van de voorlopers van kwaliteitszorg. Met het voltallige personeel doen we jaarlijks een analyse van onze eigen werking, en vragen ons af op welke vlakken we kunnen verbeteren.

Lees meeren lire plus

Kwaliteitszorg: een doe-woord 

VIA Don Bosco was de eerste Belgische NGO die in 2011 het ‘Committed to Excellence’-label uitgereikt kreeg vanwege de Europese organisatie voor kwaliteitsmanagement (EFQM). Omdat kwaliteitszorg zo belangrijk is voor ons, kozen we expliciet om EFQM als ons management model te hanteren. Dat betekent dat we ons tweejaarlijks engageren om dit kwaliteitslabel te vernieuwen. 

Download hier onze nota over ons kwaliteitsbeleid. 

In deze nota gaat het over: ons monitoring en evaluatie beleid, ons beleid rond interne controle, onze transparantie en publicatie van financiële gegevens, ons procesbeheer, ons resultaatsgericht beheer en ons risicobeleid.

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met onze coördinator kwaliteitszorg

Sluit

Wat gebeurt er met het geld dat u geeft?

Omdat we beroep doen op de vrijgevigheid van overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele individuele schenkers, vindt VIA Don Bosco het belangrijk om alle donateurs, medewerkers en vrijwilligers één keer per jaar op de hoogte te brengen van wat gebeurde met de verworven fondsen.

Lees meeren lire plus

We onderschrijven niet voor niets de Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies de belangrijkste opbrengstenbron. In 2017 zijn ze goed voor 52% van de totale opbrengsten. De giften en legaten vertegenwoordigen 46%. 

 

Ter info: de bestuurders van VIA Don Bosco voeren hun mandaat kosteloos uit. 

Bekijk hier onze cijfers van 2017. 

Bekijk hier onze cijfers van 2016. 

Sluit
Filip Lammens

Filip Lammens | Directeur


filip.lammens@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+ 32 2 423 20 89

Pierre Tilkin | Afgevaardigd bestuurder


pierre.tilkin@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English

Kaat Torfs

Kaat Torfs | Coördinator Internationale Samenwerking

Beschikbaar voor informatie over internationale samenwerking.


kaat.torfs@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+ 32 2 423 20 74

Stéphanie De Ryck

Stéphanie De Ryck | programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over programma's in:

Kameroen, Mali
stephanie.deryck@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 75

Steven De Craen | programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over programma's in:

Tanzania, Bolivia


steven.decraen@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+ 32 2 423 20 86

Filip Maenhout | Programmabeheerder

Gevestigd in Kameroen en beschikbaar voor informatie over programma's in:

Kameroen
filip.maenhout@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English

Imka Custers | programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over programma's in:

Democratische Republiek Congo (DRC)
imka.custers@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Português
+ 32 2 423 20 70

Aurélie Vanossel | programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over monitoring & evaluatie en ons programma in:

Benin
aurelie.vanossel@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+ 32 2 423 20 72

Laura Eliaerts | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over programma's in:

El Salvador, Madagaskar
laura.eliaerts@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 70

Blanca Guerrero

Blanca Guerrero | programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over programma's in:

Peru
blanca.guerrero@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 82

Amélie Janssens | Programmabeheerder

Beschikbaar voor informatie over programma's in:

Ecuador, Haïti
amelie.janssens@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 71

Bieke Vandamme | Coördinator wereldburgerschapseducatie

Beschikbaar voor informatie over wereldburgerschapseducatie.


wbe@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 87

Christopher El Khazen | programmabeheerder wereldburgerschapseducatie

Beschikbaar voor informatie over wereldburgerschapseducatie.


wbe@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 84

Nina Honnay | programmabeheerder wereldburgerschapseducatie

Beschikbaar voor informatie over wereldburgerschapseducatie.


wbe@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 83

Eric Henrotte | Coördinator communicatie en fundraising

Beschikbaar voor informatie over communicatie & fondsenwerving, CSR/bedrijven en legaten.


eric.henrotte@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 73

Etienne Vandercruyssen

Etienne Vandercruyssen | Coordinator Communicatie en Fundraising

Beschikbaar voor informatie over communicatie & fondsenwerving, CSR/bedrijven en legaten.


communicatie@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 78

Bram Reekmans | Communication Officer

Beschikbaar voor informatie over communicatie en pers.


communicatie@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 76

Alexandra Breedeveld | Fundraising

Beschikbaar voor informatie over Fondsenwerving en CSR/bedrijven.


alexandra.breedeveld@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+ 32 2 423 20 81

Carine Vanommeslaeghe | Coördinator financiën en administratie

Beschikbaar voor informatie over financiën en administratie.


carine.vanommeslaeghe@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 79

Cécile Lennerts | Fundraising

Beschikbaar voor informatie over fondsenwerving.


cecile.lennerts@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 423 20 76

Myriam Bruggeman | Office manager


myriam.bruggeman@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 427 47 20

Peter Goossens

Peter Goossens | Administratief medewerker

Beschikbaar voor informatie over giften, fiscale attesten.


info@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 85

Claude Eeckhout

Claude Eeckhout | Administratief medewerker


claude.eeckhout@viadonbosco.org
Nederlands, English

Marita Scholts | Office manager


marita.scholts@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English, Español
+32 2 427 47 20

Vick Verhaeghe | Projectmedewerker

Beschikbaar voor informatie over de evenementen in het kader van 50 jaar VIA Don Bosco.


vick.verhaeghe@viadonbosco.org
Nederlands, Français, English
+32 2 423 20 81

Peter Annegarn

Peter Annegarn | Voorzitter

Oud-voorzitter Conseil Interdiocésain des Laïcs.

Huidig voorzitter van Don Bosco Network en het Europees Lekenforum.

Bert Van Hecke

Bert Van Hecke | Ondervoorzitter

Salesiaan van Don Bosco.

Voormalig voorzitter VIA Don Bosco

Bernadette Devillé | Bestuurslid

Directrice van Institut Don Bosco in Woluwe

Christian Boils

Christian Boils | Bestuurslid

Bedrijfsleider, lid van Farnières-Haïti.

Cor Anthonissen

Cor Anthonissen | Bestuurslid

Salesiaan van Don Bosco

Missieprocurator

Els Van Hoof | Bestuurslid

Federaal volksvertegenwoordiger CD&V

Jean-Pierre Degives | Bestuurslid

Koenraad Nijssen

Koenraad Nijssen | Bestuurslid

Leraar humane wetenschappen

Freelance journalist

Lies De Soete | Bestuurslid

Zuster van Don Bosco

Verantwoordelijke bij Vides

Stafmedewerker van de jeugddienst Don Bosco

Lode Bolckmans | Bestuurslid

Omer Bossuyt

Omer Bossuyt | Bestuurslid

Salesiaan van Don Bosco

Voormalig voorzitter van VIA Don Bosco

Beschikbaar voor informatie over legaten

Peter Van Den Borre | Bestuurslid

Salesiaan van Don Bosco

Provinciale econoom van Vlaanderen en Nederland

René Jeanmart

René Jeanmart | Bestuurslid

Burgerlijk ingenieur informatica

Beschikbaar voor informatie over legaten

Met de steun van

Kwaliteitslabel