Vanaf 1 juli 2021 belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen | VIA Don Bosco

Vanaf 1 juli 2021 belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen

De Vlaamse regering geeft groen licht voor de hervorming van de erf- en schenkbelasting. Vanaf 1 juli 2021 kan u belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen. Het duolegaat verliest zijn fiscaal voordeel, en er komt een vrienden- erfenis.

Wat verandert precies? 

  • Het fiscale voordeel van het duolegaat wordt vervangen door 2 vereenvoudigde formules: de vriendenerfenis en het nultarief voor goede doelen 
  • Nultarief voor (erkende) goede doelen: Het goede doel betaalt geen erfbelasting meer. Het bedrag dat u hen schenkt of nalaat gaat integraal naar hen. 
  • Vriendenerfenis: U kan een bedrag van maximaal 15.000 euro nalaten aan vrienden of verre familie aan het tarief van nabije familie (zoals uw kinderen), d.w.z. aan 3% i.p.v. 25%.

 

Wat met het duolegaat? 

Vanaf 1 juli 2021 zal het geen fiscaal voordeel meer bieden. 

Een duolegaat is – zoals de naam het verraadt - een testament dat twee legaten combineert: een legaat aan een goed doel, en een legaat aan een verre naaste of vriend. In deze regeling neemt het goede doel de volledige erfbelasting (voor beide partijen dus) voor zijn rekening. De vriend of verre naaste erft bruto minder, maar houdt er netto meer aan over dan wanneer hij of zij de erfbelasting op het volledige brutobedrag zelf zou moeten betalen.  

Het duolegaat werd in het leven geroepen om nalaten aan goede doelen te stimuleren. In de praktijk werd de regeling soms gebruikt om enkel een belastingvoordeel te bekomen voor de vriend of verre naaste: het deel van het goede doel werd regelmatig minimaal laag gehouden, maar nét hoog genoeg zodat het de erfenis zou aanvaarden.  

Daarom heeft Vlaams Minister van Financiën Diependaele beslist om het fiscale voordeel van het duolegaat af te schaffen en om nalaten en schenken aan goede doelen in de toekomst aan te moedigen met het nultarief.  

 

Uw schenking of nalatenschap 100% voor het goede doel 

Vanaf 1 juli 2021 betalen erkende goede doelen 0% erfbelasting op de schenking of het nalatenschap die zij ontvangen. Nu zijn de tarieven 5.5% voor schenkingen en 8.5% voor nalatenschappen. Met de nieuwe regel kan het goede doel uw gift of nalatenschap volledig inzetten voor de projecten die u wenst te steunen. Dit is schitterend nieuws voor alle jongeren die wij ondersteunen! 

 

Vriendenerfenis 

Het duolegaat zal binnenkort geen fiscaal voordeel meer opleveren voor uw verre familie of vrienden. De vriendenerfenis wil dat - gedeeltelijk- compenseren. De eerste 15.000 EUR van uw legaat kan u aan vrienden of tweedelijnsfamilie nalaten aan het laagste tarief dat bestaat voor erfbelasting, dus aan 3% (zoals voor erfgenamen in 1ste graad, bijvoorbeeld je kinderen) in plaats van het normale tarief van 25%. Daarna betaalt u het normaal geldende tarief toepasselijk per schijf.

 

Kijk uw testament na 

De omschakeling gebeurt op 1 juli 2021 en geldt voor overlijdens vanaf die datum. Dus ook voor wie eerder een testament met een duolegaat opstelde, maar pas na die datum overlijdt.  

Door de nieuwe regel kan het zijn dat het goede doel zoveel belasting moet betalen dat het er niets aan overhoudt en de erfenis bijgevolg moet weigeren.

Indien u een duolegaat voorzag in uw testament, gaat u daarom best na met uw notaris of u het wil aanpassen.  

Wij begrijpen als u hierover vragen heeft en staan u graag bij. Onze verantwoordelijke legaten Sofie Lintermans kan u te woord staan op weekdagen via 02 423 20 72 of via e-mail sofie.lintermans@viadonbosco.org. Zij kan u eveneens in contact brengen met salesiaan Omer Van Bossuyt. Hij belt u graag op of komt bij u langs indien u dat wenst.

Vergeet ook niet dat uw giften aan erkende goede doelen tot en met 31 december 2020 fiscaal aftrekbaar zijn voor 60% i.p.v. 45%. Lees er hier meer over. 

Wij danken u nogmaals voor uw interesse in de werking van VIA Don Bosco. Uw steun is voor ons van cruciaal belang om onze onderwijsprogramma’s ten gunste van kwetsbare jongeren te kunnen uitvoeren. 

Met de steun van

Kwaliteitslabel