Saved by the bell | VIA Don Bosco

Saved by the bell

Neem deel met jouw school op de Internationale dag van de Leerkracht

21 september 2017
Studio Globo roept alle scholen op om op donderdag 5 oktober 2017 de schoolbel extra te laten luiden voor goed onderwijs voor iedereen!
Saved by the bell, goed onderwijs voor iedereen!

Schoolbellen luiden voor goed onderwijs.

 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ’s avonds de schoolbel rinkelt. Maar nog steeds horen miljoenen kinderen en jongeren op aarde de schoolbel zelden of nooit. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Op de Internationale dag van de Leerkracht -jaarlijks op 5 oktober- zetten we niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven om goed onderwijs aan te bieden.

Wereldwijd is de toegang tot onderwijs sterk verbeterd, maar nog steeds krijgen miljoenen kinderen en jongeren om allerlei redenen geen kans om naar school te gaan. UNESCO telt 263 miljoen kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die niet naar school gaan of die hun opleiding niet afmaken.

Met de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen wordt wereldwijd meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Saved by the bell blijft dus actueel en sluit aan bij de vierde Duurzame Ontwikkelings-doelstelling: kwaliteitsonderwijs of goed onderwijs voor iedereen!

Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij de (lokale) beleidsmakers, vraagt Studio Globo om op 5 oktober de bel extra te laten luiden op zoveel mogelijk scholen. Als voorbereiding op het belmoment kan men in de klas stilstaan bij het recht op goed onderwijs.

Vanaf 5 september kan men gratis lessuggesties downloaden op www.savedbythebell.be.

 

Donderdag 5 oktober 2017

Saved by the bell, goed onderwijs voor iedereen!

Met de steun van

Kwaliteitslabel