Samen sterk in Latijns-Amerika | VIA Don Bosco

Samen sterk in Latijns-Amerika

29 mei 2018
Kaat Torfs
Van 21 tot 25 mei was VIA Don Bosco te gast op een internationale meeting in Cochabamba (Bolivia), op uitnodiging van de Duitse NGO Don Bosco Mondo. Het betrof een meeting voor Salesiaanse organisaties die instaan voor planning en ontwikkelingssamenwerking enerzijds, en technisch- en beroepsonderwijs anderzijds. Niet minder dan 20 Latijns Amerikaanse landen waren vertegenwoordigd: van Colombia tot Argentinië en van de Dominicaanse Republiek tot Panama.

Met 50 waren we, een bonte groep enthousiaste medewerkers die geloven in de versterking van een regionaal netwerk van salesiaanse onderwijsactoren, om met verenigde krachten te streven naar een waardige toekomst voor kwetsbare jongeren in de Caraïben, Mexico, Centraal-en Zuid-Amerika.  VIA Don Bosco was uitgenodigd als expert om de meeting mee vorm te geven. Immers, in al onze landenprogramma’s zetten we sterk in op capaciteitsversterking van salesiaans onderwijs en salesiaanse ontwikkelingspartners, met het oog op sociale en professionele groei van jongeren.

De meeting duurde vijf dagen. De eerste twee dagen hadden als doel om elkaars werking beter te leren kennen, om vervolgens samen een aantal thema’s te identificeren waarrond we de komende twee jaar – en met de beschikbare middelen – als netwerk kunnen bijleren en uitwisselen.  Per thema werden telkens enkele organisaties aangeduid die de ‘lead’ zullen nemen, en een vormingstraject in elkaar zullen steken. Enkele van de thema’s die geïdentificeerd werden: kwaliteitsbeheer, strategische planning, psychosociale begeleiding van jongeren en competentiegericht leren. VIA Don Bosco neemt samen met Peru en El Salvador de lead voor enkele transversale thema’s, waaronder gender en milieu. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Steun beroepsonderwijs in Latijns-Amerika

Met de steun van

Kwaliteitslabel