Mekaar versterken over grenzen heen | VIA Don Bosco

Mekaar versterken over grenzen heen

Een verslag van de Continentale Meetings in Tanzania en El Salvador

8 november 2017
Mekaar versterken, over grenzen heen. Daar gaat het om in de tweejaarlijkse Continentale Meetings van VIA Don Bosco. Om de twee jaar brengen we in Afrika en Latijns-Amerika alle partners van het continent samen voor een week vol ervaringsuitwisseling, vorming en netwerking.
"Voor ons is dit het mooiste moment van het jaar om alle partners samen te zien en elkaar te versterken"

Dit jaar waren Tanzania en El Salvador gastheer voor de Continentale Meetings. Het thema waarrond in beide continenten gewerkt werd, is de empowerment van kwetsbare jongeren door beroepsopleiding en tewerkstelling. Op het programma stond een fijne mix van meer theoretische vormingssessies, momenten van ervaringsuitwisseling, praktische sessies en ontspannende netwerkmomenten.

In El Salvador reflecteerden de deelnemers samen met een expert over de impact van geweld op de empowerment en educatie van jongeren, jammer genoeg een relevant thema voor veel beroepsscholen in Latijns-Amerika. Een ander thema was de rol die de scholen kunnen spelen in het bevorderen van waardig werk, weg van het informele circuit waar grote onzekerheid en onveiligheid heerst. Tijdens een praktische sessie rond storytelling kropen de deelnemers in de pen en leerden ze hoe ze verhalen kunnen inzetten in hun communicatie om mensen te inspireren en te mobiliseren. Daarnaast werden volop ervaringen uitgewisseld over thema’s als inkomstengenererende activiteiten voor de financiering van beroepsonderwijs, het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren, het belang van soft-skills in de opleiding, …
 

 


Op het einde van week kregen we bezoek van Marlène Thomas, die onze programma’s opvolgt bij DGD, de subsidiërende overheid. Zij maakte kennis met onze partnerorganisaties en leerde op die manier ons werk in Latijns-Amerika beter kennen. Na de meeting bezocht zij samen met Liesbeth Van Quathem, van de Belgische ambassade in Panama (de ambassade voor de zes Centraal-Amerikaanse landen), één van onze beroepsscholen in de hoofdstad San Salvador.

Tine en Kaat van VIA Don Bosco omschreven de Continentale Meeting als volgt: “Een zeer dynamische en fijne groep om mee te werken. Interessante debatten met geëngageerde mensen. Voor ons is dit het mooiste moment van het jaar om alle partners samen te zien en elkaar te versterken”.

Ook in Tanzania was de Continentale Meeting een hoogtepunt voor onze Afrikaanse partnerorganisaties. De workshop rond storytelling viel er erg in de smaak. Niet geheel verrassend natuurlijk gezien het grote belang van verhalen in de Afrikaanse cultuur. Veel deelnemers waren onmiddellijk geprikkeld om verhalen te gebruiken in hun communicatie. Naast de ervaringsuitwisseling rond bijvoorbeeld het aanpassen van leerprogramma’s aan nieuwe noden op de arbeidsmarkt, trokken de deelnemers ook de stad (Dar Es Salaam) in voor het bezoek van één van de scholen voor beroepsopleiding en een bedrijf waar ex-leerlingen van de school en stagiairs aan de slag zijn. Het bedrijf Azam is één van de grootste bedrijven in Tanzania. We bezochten de afdeling waar ‘soft drinks’ geproduceerd worden en waar ex-leerlingen lassen en elektriciteit aan de slag zijn als machinebeheerders.

 


De bedrijfsleider vertrouwde ons toe waarom hij graag leerlingen van Don Bosco aanneemt: “Ze hebben een grote werkethiek, ze hebben discipline en ze zijn snel in het aanleren van nieuwe zaken”. En zo werden alle deelnemers nog eens herinnerd waarom het zo waardevol is om zich te blijven inzetten voor beroepsonderwijs en tewerkstelling voor de meest kansarme jongeren. Succesverhalen motiveren en inspireren. En zo keerden alle deelnemers met veel energie en nieuwe ideeën terug naar hun respectievelijke landen en scholen. 
 

Met de steun van

Kwaliteitslabel