Het werk van onze tewerkstellingsbureaus | VIA Don Bosco

Het werk van onze tewerkstellingsbureaus

Achter de schermen bij VIA Don Bosco

16 mei 2023
Nora Pauwels
Werk vinden is niet altijd makkelijk. Zeker in landen waar slechts weinig (formele) bedrijven zijn, is een betaalde vaste job niet vanzelfsprekend. Om de studenten van onze partnerscholen toch een duwtje in de rug te geven, werkt VIA Don Bosco samen met lokale tewerkstellingsbureaus. Deze helpen de studenten om waardig werk te vinden of een eigen zaak te starten.

Het ontstaan van de tewerkstellingsbureaus 

Het idee van de tewerkstellingsbureaus ontstond tijdens ons driejarenprogramma van 2008 tot 2010. Toen merkten we samen met onze partners dat de jongeren na hun studies, ondanks hun opleiding, te vaak nog lang werkloos waren. Daarom wezen we tijdens het programma nadien (2011 – 2013) een specifiek budget toe om de opleidingen meer werk georiënteerd te maken en de professionele integratie van de jongeren te structureren en te professionaliseren.

Het project ging van start met één pilootbureau per land. Toen kwam ook de term ‘waardig werk’ steeds meer aan bod. Dat betekent dat we geen genoegen nemen met het feit dat onze jongeren een job vinden, maar dat deze job ook moet voldoen aan de fundamentele arbeidsrechten, zoals een formele arbeidsovereenkomst.

De studenten begeleiden op de arbeidsmarkt of bij het ondernemerschap

Maar wat doen die tewerkstellingsbureaus nu exact? Eerst en vooral begeleiden ze de studenten bij het vinden van waardig werk of bij het opstarten van een eigen zaak.

Die begeleiding begint vaak al met een algemene oriëntatie op dag één: dan overlopen de bureaus samen met de studenten welke opleidingen er bestaan en welke mogelijkheden en jobs daartoe behoren. Daarbij houden ze rekening met de passies en capaciteiten van die studenten, zodat ze ook een richting vinden die ze graag doen en waarin ze zich kunnen onderscheiden.

Verder doorheen het jaar staat de deur altijd open voor vragen en hulp, ook voor wie al afgestudeerd is. Zo helpen de bureaus de jongeren bij het opstellen van cv’s, bereiden ze hen voor op sollicitaties en gaan ze samen met de studenten na wat hun sterktes en punten van verbetering zijn.

Een brug tussen onze partnerscholen en de wereld van het werk  

Een ander doel van de bureaus is om een brug te slaan tussen onze partnerscholen en de wereld van het werk. Dat doen ze door nauw samen te werken met lokale bedrijven en partnerschappen te creëren met werkgevers. Dankzij die netwerken en contacten kunnen ze stages of zelfs jobs vastkrijgen voor de studenten. De gecontacteerde bedrijven worden ook opgeslagen in databases zodanig dat de bureaus de studenten en bedrijven makkelijk met elkaar kunnen matchen.

Verder verzamelen de tewerkstellingsbureaus feedback van de bedrijven over het werk van de studenten. Niet alleen zodat de studenten kunnen leren uit hun fouten, maar ook zodat onze partnerscholen hun opleidingen steeds kunnen aanpassen aan de snel veranderende realiteit van het werkveld. Dit zorgt voor een win-winsituatie: enerzijds worden de opleidingen relevanter en anderzijds wordt het voor de werkgevers makkelijker om geschikte medewerkers te vinden. 

De unieke aanpak van VIA Don Bosco: life skills en empowerment

Ook het werken rond life skills is een belangrijke taak voor de tewerkstellingsbureaus. Hard skills zijn de vaardigheden die werknemers nodig hebben om (vaak technische) taken effectief uit te voeren; life skills daarentegen zijn de persoonlijke kwaliteiten die werknemers helpen om zich te ontwikkelen op de werkplek, zoals goed kunnen communiceren, samenwerken, respectvol en creatief zijn.

Deze vaardigheden zijn enorm belangrijk voor de pedagogie van Don Bosco en dus ook voor onze projecten. Dat de studenten deze vaardigheden bezitten, wordt door ondernemingen vaak gezien als een pluspunt in vergelijking met andere technische scholen.

Bovendien is het belangrijk voor de Don Boscopedagogie om de jongeren zelf een stem te geven. In deze pedagogie staat de jongere centraal en is hij protagonist van zijn eigen leven. Daarom kijken we niet alleen naar het aantal studenten dat waardig werk heeft gevonden na hun studies, maar gaan we ook na of deze studenten zich empowered voelen. Dat wil zeggen dat ze voldoende zelfvertrouwen en autonomie verworven hebben om zich in te zetten voor zichzelf en hun gemeenschap.

Rekening houden met iedere context  

Tot slot moeten onze tewerkstellingsbureaus rekening houden met de context en de uitdagingen van een land en de verschillende regio’s.

In Tanzania, bijvoorbeeld, is het moeilijk om afspraken met bedrijven op papier te krijgen. Veel bedrijven willen geen contracten tekenen, waardoor de jongeren wel werk vinden, maar slechts weinig werkzekerheid hebben. Daarom ontwikkelen de bureaus nu nieuwe vormen van schriftelijke overeenkomsten die juridisch minder bindend zijn. Dit geeft de jongere een houvast, zonder dat de bedrijven volledig worden afgeschrikt.

Impact

De impact van onze tewerkstellingsbureaus staat als een paal boven water. De efficiënte werking ervan werd bevestigd door een externe evaluatie van het onderzoekscentrum FocusUP (2019) en is ook duidelijk voelbaar in onze partnerlanden. De Democratische Republiek Congo, bijvoorbeeld, is altijd een partnerland geweest van VIA Don Bosco. We kunnen de situatie voor en na het opstarten van de bureaus dus analyseren. Zo zien we dat voor het opstarten van de bureaus gemiddeld 44% van de jongeren van onze partnerscholen na afstuderen binnen de zes maanden werk vond. Momenteel ligt dat gemiddelde op 68%, en dat terwijl de werkloosheidsgraad in de DRC stabiel is gebleven.

We zijn heel blij met deze positieve vooruitgang in ons werk, dat we zonder jullie, lieve sympathisanten en donateurs, nooit verwezenlijkt zouden hebben. Daarom bedanken we jullie en hopen we dat we steeds op jullie steun kunnen blijven rekenen.

Met de steun van

Kwaliteitslabel