Educaid.be: samen voor het recht op onderwijs | VIA Don Bosco

Educaid.be: samen voor het recht op onderwijs

19 september 2018
Kaat Torfs
Onderwijs is een basisrecht en een voorwaarde voor duurzame groei en ontwikkeling, waar dan ook ter wereld. Dit is ons motto bij VIA Don Bosco, en gelukkig staan we daarmee niet alleen in ons land. Samen met een 50-tal andere leden maakt onze organisatie deel uit van Educaid.be, een platform dat ijvert voor de onderwijs- en vormingssector in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

In 2010 besloten een aantal organisaties die actief zijn rond onderwijs en internationale samenwerking, dat het hoog tijd was om hun krachten te bundelen.  Zo kwam het dat VIA Don Bosco – samen met oprichters VVOB[1] en APEFE[2] – aan de wieg stond van Educaid.be, het eerste Belgische platform dat  ‘Education’ (onderwijs) en ‘Aid’ (hulp) succesvol verzoent.

Educaid.be wil een plek bieden waar een bonte mengeling van actoren in dialoog kan gaan over onderwijs en internationale samenwerking. Naast een aantal bekende spelers (waaronder Plan International, UNICEF en Enabel[3]) zijn ook een aantal kleinere vzw’s en particulieren lid. Door onderling overleg en samenwerking professioneel te omkaderen en een duwtje in de rug te geven, ontstaat een synergie die elke lidorganisatie helpt haar eigen missie te realiseren.

VIA Don Bosco maakt deel uit van de Educaid.be stuurgroep, waar we de dagelijkse werking van het platform opvolgen en waar beslissingen worden genomen rond strategie en beleid. De concrete realisaties van Educaid.be zijn te danken aan een aantal projectgroepen die vorm krijgen rond specifieke thema’s. Verschillende collega’s van VIA Don Bosco nemen deel aan de projectgroepen rond gender, milieu en technisch- en beroepsonderwijs.  Voor VIA Don Bosco is dit een mooie kans om succesformules uit onze partnerscholen in Afrika en Latijns-Amerika te delen met anderen. Zo publiceerden we in 2016 een artikel over onze tewerkstellingsbureaus en de kracht van partnerschappen tussen beroepsscholen en bedrijven.

Educaid.be en haar leden organiseren jaarlijks verschillende evenementen, waaronder lunch-seminaries en workshops. In mei stond de jaarlijkse conferentie op de agenda, die deze keer werd georganiseerd in tandem met Educaid’s tweelingszusje Be-cause health, het Belgisch platform voor gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking. Beter opgeleide burgers dragen bij tot een gezondere samenleving, en vice versa. Maar liefst 250 deelnemers gingen in dialoog met een internationaal experten panel tijdens Health and Education: Stronger Together (Gezondheid en Onderwijs: Samen Sterker).

Wil je meer weten over Educaid.be, ga dan zeker een kijkje nemen op de gelijknamige website!

 

[1] Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 

[2] Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Étranger

[3] Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Met de steun van

Kwaliteitslabel