Bouwen aan gendergelijkheid in Tanzania | VIA Don Bosco

Bouwen aan gendergelijkheid in Tanzania

1 maart 2022
Colette SCHAUMONT
Recent kwam Tanzania in het nieuws omdat de wet die meisjes verbiedt nog onderwijs te volgen als ze zwanger zijn, afgeschaft werd. Deze onrechtvaardige en stigmatiserende wet ontnam die meisjes de ontwikkelingskansen die ze op dat moment misschien wel het meest nodig hebben. Veel van de seksuele betrekkingen die tot deze zwangerschappen leiden gebeuren niet met instemming van het betrokken meisje.
“De technische skills zorgen ervoor dat ik meer kansen heb om mij verder te specialiseren als metselaar.” Stap per stap, kan ik zo mijn droom waarmaken.”

John Magulfi, de vorige president van Tanzania, stelde dat deze meisjes geen recht meer hadden op onderwijs omdat “immoreel gedrag onze scholen niet zou binnendringen.” Dat op diezelfde scholen heel wat jongens zitten die deze zwangerschappen op zijn minst mee veroorzaakt hadden, bleek niet in hem op te komen. Gelukkig werd de wet afgeschaft door de huidige (vrouwelijke) president Samia Suluhu Hassa. Toch zit er een addertje onder het gras want meisjes zullen na hun zwangerschap enkel terug naar school kunnen in de eerste 2 jaren nadat de baby geboren is. Men gaat ervan uit dat er daarna een grotere kans is op schooluitval. Daardoor moeten die meisjes nu vaak hun opleiding herbeginnen. Want het is echt niet zo vanzelfsprekend voor, jonge mama’s, om zo snel hun vorming te hervatten.

 In onze partnerscholen die de voorbije 5 jaar deelnamen aan ons programma in Tanzania werd een opmerkelijke inspanning geleverd om de onderwijskansen voor meisjes te doen toenemen en te werken aan het weg‑ nemen van de diepere oorzaken van deze problematiek. Met succes want momenteel zijn 40 % van de 1274 leerlingen in beide scholen meisjes! Aan de basis van dat succes ligt de geslaagde Binti Thamani campagne die opgestart werd in 2017. Deze campagne werd gefinancierd en gecoacht door VIA Don Bosco. De kracht van de campagne ligt in de multidisciplinaire en integrale aanpak van genderongelijkheid.

Daarbij werken we vanuit verschillende invalshoeken:

 Sensibilisering

 Via outreach campagnes zetten we in op het weg‑ nemen van gendervooroordelen in de school, bij de ouders, in de omliggende gemeenschappen en in bedrijven.

Life skills

Vorming in life skills verruimt de blik van jongeren en zet hen aan tot een meer verantwoordelijk gedrag ten opzichte van elkaar en een dieper respect voor zich‑ zelf en ieders eigenheid.

Samenwerking met de overheid

 Actieve samenwerking met de lokale overheden zorgt voor meer bewustzijn van de rol van de politiek in genderinclusie en daagt hen uit om meer in te zetten daarop.

Infrastructuur en werking in de scholen

 Op de scholen werden grote inspanningen gedaan om de infrastructuur en werking gendervriendelijk te maken. Aangepaste toiletten en kleedruimtes, sociale begeleiding en een meer aangepast aanbod van de te volgen studierichtingen openen heel wat deuren voor een grotere instroom van meisjes.

Netwerking

 Een ondersteunend netwerk werd opgebouwd voor scholen, zowel nationaal als internationaal. Het omvat momenteel sociale organisaties (zoals ngo’s), over‑ heden, privé-initiatieven en bedrijven. De steun kan op meerdere manieren geboden worden: financiële bijdragen, materiële steun, begeleiding enz.

 Toegang tot werk

 We zetten in op de begeleiding naar de arbeidsmarkt, zowel naar bedrijven toe als het opstarten van een zelfstandige onderneming. Opboksen tegen maatschappelijke uitsluiting is niet eenvoudig maar waar meisjes de kans krijgen hun technisch kunnen te tonen zie je dat de meningen zich gaandeweg bijstellen.

Door de tussenkomst in het schoolgeld van meisjes krijgen ook zij de kans om open te bloeien en vol vertrouwen een vak aan te leren. Het samenwerken in de ateliers met hun mannelijke vakgenoten zorgt er ook voor dat de traditionele opvattingen voor meer genuanceerde overtuigingen, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. In onze partnerschool in Dodoma worden de werkplaatsen door vrouwen geleid. Een bewuste keuze van het schoolmanagement om de sociale en interpersoonlijke vaardigheden van die vrouwelijke leidinggevenden in te zetten.

In ons volgend vijfjarenplan, startende vanaf januari 2022, bouwen we met onze partners verder aan dit succesverhaal en zetten we nog sterker in op sociale inclusie. Geen enkele jongere mag nog kansen verliezen of gestigmatiseerd worden door maatschappelijke uitsluitingsmechanismen. Onderwijs verandert de wereld. Vraag het maar aan de meisjes in onze technische scholen in Tanzania!

Bouw mee aan gendergelijkheid in Tanzania!

Met de steun van

Kwaliteitslabel