Afsluiting van ons 18-jarig partnerschap met Ecuador | VIA Don Bosco

Afsluiting van ons 18-jarig partnerschap met Ecuador

6 april 2022
Amélie JANSSENS en Valérie MORÉ
Eind 2021 beëindigden we ons onderwijsprogramma in Ecuador, na 18 jaar succesvolle samenwerking met onze partners ter plaatse. Maar waarom? Met welke resultaten? En wat vinden onze partners ervan

De oorspronkelijke opzet van ons onderwijspartnerschap

Met zijn 17 miljoen inwoners is Ecuador één van de kleinste landen van Zuid-Amerika. Het land heeft te maken met grote sociaal-economische problemen en opvallende ongelijkheden, vooral in het onderwijssysteem. Beroepsonderwijs is geen prioriteit van de regering en ontvangt daarom weinig overheidssteun.

Om zoveel mogelijk jongeren in staat te stellen een kwaliteitsvolle opleiding te volgen en zich in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te integreren, zijn we in 2004 beginnen samenwerken met verschillende Ecuadoraanse beroepsscholen. We wilden de uitdaging van de "Nini's" aangaan. Dat zijn jongeren die zijn uitgesloten van het systeem, die niet studeren of werken, en die geen echte toekomstperspectieven hebben.

De resultaten van ons partnerschap

In nauwe samenwerking met onze vijf partnerscholen voor beroepsonderwijs zijn de afgelopen vijf jaar geweldige resultaten geboekt, waaronder:

  • de officiële certificering van het voltallige onderwijzend personeel van deze scholen, en de organisatie van hun verdere opleiding
  • officiële erkenning door de staat van al onze partneropleidingscentra en van de door hun studenten behaalde diploma's
  • de invoering van nieuwe cursussen, zoals naai- en schoonheidsopleidingen, om aan de vraag op de markt te kunnen voldoen
  • de inrichting en aanpassing van klaslokalen en werkplaatsen aan de huidige normen
  • de modernisering van de uitrusting van de scholen en van het lesmateriaal

Voor Amélie Janssens, programmamanager Ecuador, is het grootste resultaat de ondersteuning van studenten bij hun socio-professionele integratie door opleiding in sociale vaardigheden, de oprichting van tewerkstellingssbureaus, opleiding in ondernemerschap en de opvolging van oud-studenten. “Door jongeren te begeleiden bij de realisatie van hun levensproject, stelden we hen in staat om zich beter voor de toekomst te oriënteren", aldus Amélie.

 

Afsluiting van ons programma in het land

In 2017 hebben we, op basis van de uitstekende resultaten die we samen met onze partners hebben bereikt, besloten ons onderwijsprogramma in Ecuador eind 2021 te beëindigen. Dit, om ons werk te heroriënteren in landen waar de onderwijsbehoeften het grootst zijn en waar onze steun de grootste impact heeft. Vervolgens hebben wij met onze partners een specifiek actieplan opgezet om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Ons programma is de afgelopen jaren echter op de proef gesteld, vooral door de Covid-19-pandemie. Er zijn verschillende maatregelen genomen om jongeren in staat te stellen hun opleiding verder te zetten. Ondanks deze moeilijke situatie blijft pater Gregorio, directeur van onze partnerscholen in Guayaquil, optimistisch: "Tijdens onze samenwerking met VIA Don Bosco hebben wij onze aanpak geprofessionaliseerd en onze teams versterkt. Nu moeten wij aanvaarden dat die steun gaat naar gebieden waar de nood nog groter is.

Amélie Janssens, programmamanager Ecuador, zegt: " We vertrekken op een moeilijk moment. Toch ben ik optimistisch voor de toekomst, dankzij de professionaliteit van de onderwijsteams, hun wilskracht en hun gedrevenheid. Ik ben er zeker van dat zij het beste zullen maken van de gekregen ondersteuning. “

Onze wens voor de toekomst

We twijfelen er niet aan dat onze partners het leven van duizenden jongeren zullen blijven veranderen. Jonge mensen die met de glimlach de moeilijke realiteit van het leven tegemoet gaan, met een vonk van strijdlust en een onmisbaar wapen: onderwijs.

 

Brekend nieuws: lancering van ons nieuwe onderwijsprogramma in de Andes 

Wij starten met een nieuw samenwerkingsprogramma tussen Bolivia, Peru en Ecuador. Het hoofdthema van dit programma is milieubescherming. De komende vijf jaar zullen jongeren tussen 15 en 29 jaar dit thema in hun arbeidspraktijk integreren, om zo bij te dragen tot een duurzaam ontwikkelingsmodel in de regio. We verlaten Ecuador dus niet helemaal, want één van onze partnerscholen, TESPA, maakt deel uit van het project! 

Bouw mee aan ons onderwijsprogamma in de Andes

Met de steun van

Kwaliteitslabel