Tanzania

Afrika

Met het programma in Tanzania bereiken de drie centra jaarlijks meer dan 1000 jongeren tussen 15 en 28 jaar oud. Jaar naar jaar zet VIA Don Bosco zich, samen met de partnerscholen, in om kwalitatieve opleidingen aan te bieden die aangepast zijn aan de noden van de arbeidsmarkt.

Waarom

Tanzania heeft een jonge bevolking. Bijna 65% is onder 25 jaar oud. Ongeveer 90% van de Tanzaniaanse kinderen en jongeren die een schoolgerechtigde leeftijd hebben, gaan naar school. Toch blijkt uit onderzoek dat ze er weinig leren. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het onderwijs.

Naast onderwijs is ook tewerkstelling een belangrijk aandachtspunt. Veel jongeren leiden een uitzichtloos bestaan zonder werk en zonder vast inkomen. De grote meerderheid van de werkende jongeren komen in onzekere, laagbetaalde jobs zonder sociale bescherming terecht. Hakuna Kazi (er is geen werk) zijn woorden die veel Tanzaniaanse jongeren bekend in de oren klinken.

Hoe

Om tegemoet te komen aan de noden van de jongeren in Tanzania, werkt VIA Don Bosco er samen met drie centra voor beroepsopleiding: DB Oysterbay VTC in Dar es Salaam, Don Bosco Dodoma in Dodoma en Don Bosco Iringa Technical School in Iringa. Daarnaast werken we sinds 2014 ook samen met één centraal tewerkstellingsbureau in Dar Es Salaam.

Met het programma in Tanzania bereiken de drie centra jaarlijks meer dan 1000 jongeren tussen 15 en 28 jaar oud. Jaar naar jaar zet VIA Don Bosco zich, samen met de partnerscholen, in om kwalitatieve opleidingen aan te bieden die aangepast zijn aan de noden van de arbeidsmarkt. Het inschrijvingsgeld is laag, zo kunnen ook de jongeren uit de armste gezinnen een opleiding krijgen. De grote meerderheid van de afgestudeerde leerlingen vindt binnen de 6 maanden na de opleiding werk.

Het is echter een grote uitdaging voor de scholen om het kwalitatief opleidingsaanbod in stand te houden. Het inrichten van beroepsopleidingen is een dure aangelegenheid en de scholen mikken op de meest kansarme jongeren die vaak het inschrijvingsgeld niet kunnen betalen en voor wie een beroepsopleiding de enige  kans is om uit de armoede te klimmen. Bovendien kunnen de scholen niet rekenen op overheidssteun. De inkomsten zijn dus laag en het is voor scholen een grote uitdaging om financieel duurzamer te worden. Kortom, de noden blijven groot. De opleiding van de vele jongeren in Iringa, Dar Es Salaam en Dodoma is enkel mogelijk dankzij de steun van onze schenkers en de dagelijkse inspanningen van de partners van VIA Don Bosco.

 

De facebookpagina van het Don Boscocentrum in Dar Es Salaam, Tanzania

Met de steun van federale fondsen

Programma-beheerder

Steven Decraen

Directeur ontwikkelingsbureau

Celestine Kharkongor

Locatie ontwikkelingsbureau

Dar Es Salaam

Human Development Index (HDI)

Alfabetiseringsgraad

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel