Peru

Latijns-Amerika

Onze partners in Peru hebben sterk ingezet op het uitbouwen van CETPROs (centros técnicos productivos). CETPROs richten zich specifiek op een mensen die voordien weinig of geen onderwijs hebben genoten..

Waarom

Binnen de groep van Latijns-Amerikaanse partnerlanden en –regio’s is Peru één van de “koplopers” op het vlak van ondersteuning. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat het partnernetwerk van VIA Don Bosco in Peru uitgebreider is dan in een aantal andere Latijns- Amerikaanse landen.

In Peru is die doelgroep vrij groot: officieel mag de alfabetiseringsgraad dan wel op 90% liggen, op het vlak van onderwijskwaliteit bengelt Peru volgens UNESCO aan de staart van Latijns-Amerika.

Hoe

Onze partners in Peru hebben sterk ingezet op het uitbouwen van CETPROs (centros técnicos productivos). Daarmee gaven ze gevolg aan een hervorming van het overheidsbeleid op het vlak van beroeps- en technisch onderwijs die in 2005 werd doorgevoerd. CETPROs richten zich specifiek op een mensen die voordien weinig of geen onderwijs hebben genoten, ofwel een school hebben bezocht waar het met de kwaliteit van het aangeboden onderwijs zo pover gesteld was, dat de leerlingen op het einde van de rit nog steeds functioneel ongeletterd zijn. Via een modulair systeem bieden CETPROs beroepsopleidingen aan die de doelgroep op vrij korte termijn op de arbeidsmarkt moeten brengen.

Om de kwaliteit van de werking van de CETPROs te verbeteren is het cruciaal dat ze een goede koppeling maken met de wereld van het werk. Opleidingen dienen degelijk en relevant te zijn en te blijven (ook in de ogen van werkgevers) én de doelgroep moet effectief begeleid worden naar de arbeidsmarkt.

Aprenda, de organisatie waarmee onze partners samenwerkten voor de conferentie, won in 2011 zelf nog een onderscheiding van de Peruviaanse Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ... om kwetsbare jongeren de nodige kansen te geven is het voor onze partners even belangrijk als voor ons om in te zetten op netwerking en samenwerking.

 

Met de steun van federale fondsen

Programma-beheerder

Blanca Guerrero

Directeur ontwikkelingsbureau

P. Raúl Acuña en S. Elsy Nuñez

Locatie ontwikkelingsbureau

Lima

Human Development Index (HDI)

Alfabetiseringsgraad

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel