inspiratiegids

Corona: nu en later, hier en wereldwijd

De voorbije periode ging ons land gebukt onder het coronavirus. Deze situatie heeft een serieuze impact op onze jongeren achter gelaten en het is dan ook belangrijk om hierover met hen in dialoog te gaan.

lees meeren lire plus

Brochure fondsenwerving

In deze brochure overlopen we verschillende manieren die je kunnen helpen om een uitwisselingsreis of een ander WBE-project te bekostigen.  We reiken jullie een waaier van mogelijkheden aan met tips en tricks om een succesvolle fundraising te organiseren.

lees meeren lire plus

Poster en les wereldburgerschap

Deze poster zorgt ervoor dat leerkrachten wereldburgerschap makkelijk in de klas kunnen aanbrengen. In twee activiteiten ontdekken jongeren wat een wereldburger is en wat die doet.

lees meeren lire plus

Diversiteit en stereotypen

Samen met jouw leerlingen roep je in deze workshop een halt toe aan stereotypen en ga je de diversiteit in jouw omgeving en daarbuiten gaan waarderen. Want een echte wereldburger zoekt verbondenheid in verscheidenheid.

lees meeren lire plus

Waarden en normen

Deze inspiratiegids bevat verschillende activiteiten die op ludieke wijze de concepten ‘waarden’ en ‘normen’ uitleggen. Jongeren worden aangezet om hun eigen waarden en normen te definiëren en ontdekken hoe ze voor iedereen anders kunnen zijn en hoe we met die diversiteit kunnen omgaan.

lees meeren lire plus

Toekomstdromen

Iedereen heeft dromen en ambities. In deze inspiratiegids gaan we in dialoog met het zuiden en reflecteren we over onze eigen ambities. Aan de hand van stellingen en beeldmateriaal dagen we leerlingen en hun leeftijdsgenoten in het zuiden uit om na te denken over hun toekomst.

lees meeren lire plus

Ongelijkheid in het onderwijs

Ongelijkheid in het onderwijs is een confronterende inspiratiegids waarin, door middel van verschillende methodieken, duidelijk wordt dat het fundamenteel recht op onderwijs nog in veel landen geschonden wordt, inclusief in België.

lees meeren lire plus

Het belang van wereldburgerschapseducatie

Het onderwijs moedigt jongeren aan om in dialoog te treden met de wereld en een bewustzijn te ontwikkelen voor het behoud van de aarde met respect voor al haar bewoners. Lees hier hoe jij jouw leerlingen hierin kan begeleiden.

lees meeren lire plus

Brandweervrouwen en onthaalvaders

Brandweervrouwen en onthaalvaders wil leerkrachten en jongeren erop attent maken dat genderstereotypes bestaan en dat ze, op vaak onzichtbare wijze, hindernissen opleggen voor de vrije ontwikkeling van jongeren.

lees meeren lire plus

Met de steun van

Kwaliteitslabel