School 4 Rights | VIA Don Bosco

School 4 Rights

School 4 Rights is een traject waar we samen met het pedagogisch team van de school opzoek gaan naar hoe we kinder- en jongerenrechten kunnen verankeren in de school door middel van inspirerende coaching sessies.

In ’t kort

Wat: een trajectbegeleiding
Doel: de verankering van kinder-en jongerenrechten door middel van capaciteitsversterking van het pedagogisch team
Doelgroep: pedagogisch team van de school
Duur: 3 jaar

Beschrijving

School 4 Rights is zowel een traject als een resultaat. Gedurende 3 jaar gaat een school zich inzetten rond de kinder-en jongerenrechten thematiek om zo een echte School for Rights te worden. Op het einde van het traject is de kinder- en jongerenrechten thematiek dan ook duurzaam verankerd in de school en krijgt deze hiervoor een erkenning met een School for Rights label.

Om dit allemaal te bereiken zal de school begeleid worden door een School for Rights Coach van VIA Don Bosco. Deze zal verschillende coaching sessies organiseren om na te gaan wat er al in de school omtrent kinderrechteneducatie gebeurt, wat er nog mist, wat er eventueel beter kan. Alles wordt in samenspraak met het pedagogisch team besproken, beslist en uitgevoerd. Op vraag van het pedagogisch team kunnen deze coaching sessies ook specifieke thema’s behandelen zoals participatie, gelijkheid en non-discriminatie, sensibilisering en mobilisering van leerlingen, enz.

Iedere school is uniek, dus ieder traject is dat ook. We werken op maat van uw school om er zo voor te zorgen dat kinder- en jongerenrechten een centrale plaats krijgen. Samen maken we de school een nog leukere en leerrijke omgeving voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

Meer info kan je alvast vinden op de website van School 4 Rights.

Met de steun van

Kwaliteitslabel